Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 30-06-2022
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
17.04.2021

Narodowy Spis Powszechny 2021: Do kiedy można się spisać? Na jakie pytania odpowiemy?

Od początku kwietnia trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Badanie przeprowadzane raz na około 10 lat ma na celu zgromadzenie danych demograficznych, społecznych czy zawodowych. Istotą badania jest możliwość analizy danych zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Zobacz kiedy i w jakiej formie można przystąpić do spisu oraz o co zostaniemy zapytani. Czy udział w badaniu jest obowiązkowy?

Siechnice: Narodowy Spis Powszechny 2021: Do kiedy można się spisać? Na jakie pytania odpowiemy?

Wyniki spisu powszechnego służą do planowania działań w różnych obszarach, takich jak rodzina, szkolnictwo, rynek pracy i wiele innych. Warto pamiętać, że dane będą wskazywać kierunki rozwoju nie tylko w skali krajowej, ale także na poziomie miejscowości, gmin czy powiatów.
 

Terminy - kiedy się spisać?

Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań rozpoczął się 1 kwietnia 2021 roku i potrwa do 30 września 2021 roku.
 

Formy spisu - Internet, infolinia, wizyta rachmistrza

Najwygodniej jest przystąpić do spisu samodzielnie. Główną formą udziału w badaniu jest tzw. samospis internetowy dostępny na stronie spis.gov.pl. Dodatkowo można skorzystać z infolinii spisowej obsługiwanej przez pracowników statystyki publicznej pod numerem 22 279 99 99.

Po początkowej fazie spisu, od 4 maja pracę rozpocząć mają rachmistrzowie telefoniczni, którzy będą dzwonić do mieszkańców. Jeżeli nie weźmiemy udziału w badaniu samodzielnie, musimy liczyć się z osobistą wizytą rachmistrza.

Osoby, które chcą się spisać indywidualnie, ale nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, mogą korzystać z przygotowanego na czas spisu stanowiska w Urzędzie Miejskim w Siechnicach przy ul. Jana Pawła II 12.

Jakich pytań możemy się spodziewać?

Pytania podczas spisu podzielone są na kilka kategorii - od danych osobowych i adresowych, przez informacje o współlokatorach, osobach za granicą, relacje rodzinne po kwestionariusz mieszkania i osobowy. Dodatkowo przewidziane są pytania dla emigrantów.

Przykładowe pytania:

  • Jaki jest Pana(i) kraj obywatelstwa?
  • Od kiedy mieszkał(a) Pan(i) w miejscowości aktualnego zamieszkania?
  • Czy pozostaje Pan(i) w związku niesformalizowanym z inną osobą?
  • Jakim językiem(ami) zazwyczaj posługuje się Pan(i) w domu?
  • Proszę wskazać występujące u Pana(i) obecnie grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności
  • Proszę podać miejsce wykonywania pracy głównej
  • Proszę podać powierzchnię użytkową mieszkania – ogółem (w pełnych m2)
  • Proszę wskazać główny sposób ogrzewania mieszkania

Pełną listę pytań znajdziemy na stronie GUS.
 

A co z bezpieczeństwem danych? Czy ktoś może sprawdzić moje odpowiedzi?

Podczas podawania danych rachmistrzowi możemy obawiać się o poufność naszych danych. Według materiałów informacyjnych GUS, podawane informacje podlegają szczególnej ochronie, są odpersonalizowane i przetwarzane tak, aby uniemożliwić połączenie konkretnej osoby z adresem czy innymi danymi zebranymi w spisie:

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną. Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia.

Dane pozyskane w spisie są odpersonalizowane i przetwarzane w sposób uniemożliwiający połączenie konkretnej osoby z adresem i innymi danymi zebranymi w spisie. Dane spisowe nie są publikowane ani udostępniane innym instytucjom w formie pozwalającej na identyfikację osoby bądź gospodarstwa domowego.


Czy udział w spisie jest obowiązkowy?

Każda osoba mieszkająca w Polsce niezależnie od tego czy posiada polskie obywatelstwo jest zobowiązana do udziału w spisie. Taki obowiązek wynika z zapisów ustaw o statystyce publicznej oraz o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań. W imieniu dzieci spisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

Więcej informacji o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 znajdziemy w specjalnym serwisie Głównego Urzędu Statystycznego.