Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 24-07-2021
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
6.10.2019

Siechnicka Koperta Życia

Gmina Siechnice rozpoczyna realizację projektu "Siechnicka Koperta Życia". Celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa zdrowotnego seniorów. Koperta Życia, którą można otrzymać bezpłatnie w placówkach GOPS umożliwia ratownikom medycznym szybki dostęp do informacji na temat stanu zdrowia osoby wymagającej zabezpieczenia medycznego. Zobacz zasady akcji.

Siechnice: Siechnicka Koperta Życia

Wzorem innych gmin Gmina Siechnice postanowiła przystąpić do akcji społecznej zwanej „Kopertą Życia”. Akcja ma na celu uświadomienie, jak ważne są dokładne informacje na temat naszego zdrowia, w przypadku gdy znajdziemy się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia. Akcja skierowana jest przede wszystkim do osób w podeszłym wieku, przewlekle chorych, niepełnosprawnych, a w szczególności samotnych. Koperta Życia umożliwia ratownikom medycznym szybki dostęp do informacji na temat stanu zdrowia osoby wymagającej zabezpieczenia medycznego.

Osoby objęte projektem otrzymają specjalnie przygotowane pakiety. Zestaw "Siechnicka Koperta Życia" składa się z następujących elementów:

  • koperty foliowej-strunowej (format A5) odpowiednio zabezpieczonej do trwałego przechowywania w lodówce,
  • karty informacyjnej, format A4,
  • magnes na lodówkę z informacją "Tu znajduje się koperta życia",
  • naklejka informacyjna do umieszczenia w dowolnym miejscu (np.na drzwiach).

W takiej Kopercie powinny się znaleźć najważniejsze informacje dotyczące zdrowia seniora, przyjmowanych leków oraz kontakt do rodziny / opiekunów. Dzięki umożliwieniu szybkiego dotarcia do kluczowych informacji o stanie zdrowia seniora wszystkie służby pomocowe, ale przede wszystkim ratownicy medyczni będą mogli skorzystać z pewnej informacji o stanie zdrowia osoby, do której zostali wezwani. Z takim zabezpieczeniem dokumentacyjnym, seniorzy będą mogli czuć się bezpieczniej, a udzielona pomoc skuteczniejsza. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które z reguły znajduje się w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne. Na zewnętrznych drzwiach lodówki koniecznie trzeba przykleić naklejkę "Tu jest Koperta Życia".

Zakupione w ramach projektu zestawy będą dystrybuowane wśród seniorów w wieku emerytalnym przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach.

Karta informacyjna powinna zostać wypełniona przez Seniora w zakresie danych osobowych wraz z podaniem kontaktu do osób najbliższych. Część medyczną – diagnozę, przyjmowane leki oraz inne ważne informacje o stanie zdrowia wypełnia lekarz pierwszego kontaktu. W tym zakresie konieczna będzie ścisła współpraca z NZOZ w Świętej Katarzynie.

Komplet zawierający foliową kopertę na zatrzask wraz z kartą informacyjną oraz naklejką na lodówkę można otrzymać bezpłatnie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach w godzinach pracy tj. poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:10-15:10 w środy od 9:00-17:00. Informacje dotyczące projektu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach pod numerem telefonu (71) 311 39 68 wew. 122 w godzinach urzędowania lub na stronie internetowej Ośrodka.

Pierwsze "Koperty Życia" zostały wręczone Kombatantom.
 

O Kopercie Życia z mediów

Wyobraźmy sobie taką sytuację: senior jest sam w domu, nagle słabnie, on albo sąsiedzi wzywają karetkę pogotowia. Ratownicy wchodzą do mieszkania i chcą podać leki. I tu przychodzi wątpliwość: czy nie wejdą one w interakcję z tymi, które senior przyjmuje na co dzień? A jeśli z pacjentem nie ma kontaktu, to jak dowiedzieć się, na co choruje? Czy nie jest uczulony na jakiś lek?

Rozwiązanie jest proste – Koperta Życia. To specjalny formularz, w którym wpisuje się imię i nazwisko oraz najważniejsze informacje o stanie zdrowia – choroby, na które cierpimy, przyjmowane leki i ich dawki, alergie. W formularzu wpisujemy też numery kontaktowe do osób najbliższych i kontakt lekarza rodzinnego. Do koperty można również schować np. wypis ze szpitala. Warto również dodać informacje, że w domu znajduje się kot lub pies i komu przekazać zwierzę pod opiekę.

Potem umieszczamy taką kopertę w foliowej torebce w lodówce – to ogólnie przyjęta praktyka, więc ratownicy będą wiedzieli, gdzie szukać informacji. Ale pamiętajmy, żeby na drzwiczkach przykleić jeszcze naklejkę informującą, że koperta jest w środku.

Ratownicy medyczni potwierdzają zasadność stosowania kopert życia w domach seniorów. Zwłaszcza w sytuacjach, kiedy nie wiemy niczego o pacjencie, bo ani on, ani jego bliscy nie są w stanie podać szczegółowych informacji na temat np. przyjmowanych leków czy alergii. Ratownicy medyczni i lekarze wiedzą, że coś takiego jak koperta czy pudełko życia istnieje i odruchowo wtedy ich wzrok pada na lodówkę. I jeśli widzą odpowiednią naklejkę na urządzeniu, to wiedzą, że zaraz będą mieli komplet podstawowych informacji o tym pacjencie. Na podstawie tych danych są w stanie określić, jakie leki podać, a jakich się wystrzegać. To ważne, bo pamiętajmy, że podanie choremu leku, na który jest uczulony, tylko pogarsza jego stan. Na podstawie historii chorób, która znajduje się w kopercie, medycy mogą też z większym prawdopodobieństwem określić, co teraz może dziać się z pacjentem. Taka koperta pomaga też w szpitalu, ratownicy zabierają ją razem z chorym, tak, by lekarz, który będzie się nim zajmował np. na oddziale ratunkowym, miał pełnię wiedzy na temat historii chorób.

Wczytuję komentarze...