Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 19-06-2021
Pomysł na prezent - mapa gwiazd
Reklama w serwisie · Kup banner online
29.01.2019

Rozkłady jazdy pociągów - konsultacje społeczne

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące rozkładów jazdy pociągów na okres 2019/2020. Na wnioski i uwagi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego czeka do 4 lutego.

Siechnice: Rozkłady jazdy pociągów - konsultacje społeczne

Ogłoszone konsultacje dotyczą rozkładów przygotowywanych na okres od 15 grudnia 2019 roku. Sugestie należy przesyłać na specjalnym formularzu (zob. sekcja "do pobrania" lub na stronie UMWD) na adres email [email protected]. Wiadomość należy zatytułować “Konsultacje społeczne RJP 2019/2020”.

W formularzu zgłoszenia zostaniemy również zapytani o to jak często i w jakim celu korzystamy z usług kolei. Wymagane jest także podpisanie klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Urząd Marszałkowski informuje również, że nie będą rozpatrywane wnioski:

  • złożone po terminie, co wynika z terminarza prac nad przygotowaniem oferty i konstrukcją rocznego rozkładu jazdy pociągów,
  • niepełne, anonimowe lub z nieprawdziwymi danymi,
  • ogólnikowe i nie wnoszące konkretnego postulatu,
  • dotyczące zakresu kompetencyjnego innych organizatorów,
  • do połączeń Intercity i Eurocity, TLK i międzynarodowych (za wyjątkiem pociągów transgranicznych do ościennych regionów Niemiec i Czech),
  • z uwagami dotyczącymi stanu taboru i prędkości kursowania pociągów,
  • zawierające uwagi o stanie linii kolejowych i dworców (adresatami takich uwag i skarg są spółki odpowiadające za utrzymanie linii i infrastruktury kolejowej m.in.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Nieruchomości),
  • dotyczące relacji połączeń dalekobieżnych (organizatorem tych połączeń jest ministerstwo właściwe do spraw transportu).

Organizator konsultacji zastrzega, że na kształt kolejowej oferty przewozowej i rozkładów wpływać będzie szereg czynników, jak np. ilość środków finansowych w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego, dostępność infrastruktury i jej stan, zasoby personalne i taborowe przewoźników. Na końcową ofertę mogą też wpłynąć uzgodnienia z organizatorami komunikacji na liniach stycznych z innymi województwami.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

Zobacz też:

Wczytuję komentarze...