Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 27-02-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
2.11.2022

Postępy na budowie nowej elektrociepłowni w Siechnicach. Zobacz zdjęcia.

Dokładnie 15 października minął rok od momentu wmurowania kamienia węgielnego pod nową EC Czechnica. Budowa nowej elektrociepłowni w Siechnicach należy do priorytetowych inwestycji Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, który jest częścią PGE Energia Ciepła z Grupy PGE. Równolegle z konstrukcją budynków oraz sieci dowożone i instalowane są urządzenia technologiczne. Na miejscu znajdują się już generatory, turbiny gazowe oraz kotły szczytowo-rezerwowe.

Siechnice: Postępy na budowie nowej elektrociepłowni w Siechnicach. Zobacz zdjęcia.
fot. mat. prasowy

Elektrownia gazowa zastąpi węglową - już w 2024 roku

Nowa, gazowa elektrociepłownia Czechnica ma zastąpić w 2024 roku istniejącą elektrociepłownię węglową. Jej zdolności produkcyjne będą większe, przez co obsłuży większą liczbę odbiorców. Będzie istotnym źródłem energii dla gminy Siechnice oraz południowej części Wrocławia. Strategia dekarbonizacji ciepłownictwa realizowana przez Grupę PGE zakłada takie właśnie inwestycje. Zastosowane są niskoemisyjne paliwa oraz nowoczesne technologie do efektywnej, przyjaznej dla środowiska produkcji ciepła i energii elektrycznej. W wyniku zastąpienia EC Czechnica nastąpi całkowita redukcja emisji tlenków siarki i pyłu oraz znaczące zmniejszenie tlenków azotu, co potwierdza prezes zarządu KOGENERACJI Andrzej Jedut.

Prace budowlane trwają. Turbiny gazowe ze Szwecji

Teren budowy o powierzchni 12 hektarów przeszedł w ciągu roku ogromne zmiany. Powierzchnia nowej EC umiejscowiona pomiędzy linią kolejową, ulicami Kościuszki oraz Stawową ma już stalowe konstrukcje budynków, z których część zyskuje pokrycia dachowe i obudowy. Wysokie obiekty zaczynają powoli wpisywać się w krajobraz Siechnic. Ponadto teren jest gotowy do przyjęcia ciężkich części stanowiących wyposażenie technologiczne elektrociepłowni.

Na miejscu, w budynku kotłowni są już cztery kotły szczytowo-rezerwowe. Na dedykowanych fundamentach stoją także 2 turbiny gazowe Siemens SGT 800 ze Szwecji. Zostały zabezpieczone i czekają na dalszy montaż technologiczny, który rozpocznie się po zakończeniu prac nad ścianami budynku głównego. Już w listopadzie mają zostać dostarczone dalsze elementy wyposażenia technicznego, takie jak kotły odzysknicowe i turbina parowa.

Warto zauważyć, że realizacja projektu wiąże się z dużą operacją logistyczną, angażującą zarówno wykonawców i podwykonawców, jak i pracowników KOGENERACJI. Zapewniona jest normalna praca istniejącej elektrociepłowni i odpowiednia koordynacja prac, dzięki którym dostawy ciepła i prądu nie zostaną przerwane także w trakcie uruchamiania nowej EC Czechnica.

Gazociąg do nowej elektrociepłowni

Prąd oraz ciepło w nowej elektrociepłowni bazuje na energii gazu ziemnego, dlatego do działania konieczne było doprowadzenie odpowiedniego zasilania z sieci przesyłowej GAZ-SYSTEM. Przebiegający przez gminy Oława, Domaniów i Siechnice, mający długość 11 km gazociąg przyłączeniowy wysokiego ciśnienia został już wybudowany. W listopadzie infrastruktura ma zostać napełniana gazem.

Wpięcie nowego obiektu do infrastruktury

Równolegle prowadzone są inwestycje do wyprowadzenia mocy elektrycznej do systemu elektroenergetycznego. Przyłącze nowej elektrociepłowni zostało wpięte do sieci w ostatnich dniach września. Montaż estakad technologicznych oraz komór i ciepłociągów na wyprowadzeniu ciepła do Wrocławia i Siechnic trwa. Z uwagi na budowę ciepłociągu pod ulicą Stawową, do końca grudnia bieżącego roku mogą występować czasowe utrudnienia drogowe. Uruchomienie bloku gazowo-parowego jest przewidziane w harmonogramie inwestycji na pierwszą połowę 2024 r.

fot - mat. prasowe

  • Więcej
  • w kategorii inne