Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 23-05-2022
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
19.01.2021

GOPS: Nowy okres świadczeniowy 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach informuje, że od 1 lutego 2021 roku rozpoczyna się składanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres świadczeniowy 2021/2022.

Siechnice: GOPS: Nowy okres świadczeniowy 500+

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres świadczeniowy można składać:

  • od dnia 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną - tj. za pośrednictwem bankowości elektronicznej, systemu [email protected], PUE ZUS oraz profilu zaufanego ePuap,
  • od dnia 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną - w formie papierowej w siedzibie GOPS na I piętrze umieszczając wypełniony wniosek w skrzynce podawczej od poniedziałku do piątku w godz. 7:10 - 15:10.

Ogólne informacje dotyczące świadczenia wychowawczego 500+ można uzyskać pod numerem telefonu 535 900 857. Osobisty kontakt z pracownikami Działu Świadczeń Rodzinnych jest ograniczony i odbywa się po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na spotkanie!

Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych rubryk oraz dołączenie wymaganych dokumentów. Błąd we wniosku bądź też brak wymaganych dokumentów skutkuje wydłużeniem terminu rozpatrzenia wniosku oraz koniecznością osobistego stawiennictwa w GOPS celem poprawienia i uzupełnienia danych.

W przypadku urodzenia dziecka należy złożyć wniosek pamiętając jednak o tym, aby we wniosku wpisać tylko nowonarodzone dziecko (jeśli jest to kolejny wniosek w rodzinie na ten sam okres świadczeniowy, wówczas do wniosku nie wpisujemy starszego dziecka/ci).

Szczegółowe informacje na temat programu Rodzina 500+ oraz wzór wniosku można uzyskać na stronach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Gminy w zakładce Rodzina 500+.

Prawo do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022 zostanie ustalone na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. Informacja o przyznaniu świadczeń zostanie wysłana do wnioskodawców z adresu poczty elektronicznej [email protected] na adres email wskazany we wniosku. Ustawodawca nie przewidział przyznawania świadczeń decyzją.

informacja na prośbę GOPS Siechnice