Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 13-06-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
31.10.2022

Nabór do programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach poinformował o ogłoszeniu przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naboru wniosków do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023".

Siechnice: Nabór do programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Główny cel Programu to wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia przy wykonywaniu codziennych czynności, a także w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Uczestnikami Programu mogą zostać:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Aby wziąć udział udział w programie należy się zgłosić do poniedziałku, 7 listopada 2022 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach - telefonicznie pod numerem (71) 311 39 68, mailowo pod adresem [email protected] lub osobiście w siedzibie (ul. Żernicka 17, Święta Katarzyna).