Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 13-06-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
12.11.2022

GOPS: Informacja na temat dofinansowania do ciepła sieciowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie do ciepła sieciowego w okresie listopad - grudzień 2022. Dofinansowanie możliwe jest dzięki umowie zawartej między Gminą Siechnice, a Fundacją PGE w Warszawie. Obejmuje ona wsparcie na dofinansowanie ciepła sieciowego dla odbiorców w trudnej sytuacji finansowej z naszej gminy.

Siechnice: GOPS: Informacja na temat dofinansowania do ciepła sieciowego

O dofinansowanie do ciepła sieciowego mogą ubiegać się:

  1. osoby, które są w trudnej sytuacji finansowej,
  2. stale zamieszkują na terenie gminy Siechnice i korzystają z ciepła sieciowego wyprodukowanego przez KOGENERACJĘ S.A.

Dochód uprawniający do otrzymania pomocy finansowej :

  1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 2021 ze zm.) nie przekracza kwoty 2 265,01 zł netto.
  2. osobie w rodzinie, w której dochód zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 2021 ze zm.) nie przekracza kwoty 1 698,76 zł netto.

Za dochód od 1 lipca 2021 r. uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.)

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o uzyskanym dochodzie z 3 miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku tj. wniosek złożony w listopadzie 2022 r, dochody za miesiąc sierpień, wrzesień i październik 2022 r.

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie musi złożyć wniosek do 15 dnia danego miesiąca, aby otrzymać dofinansowanie w danym miesiącu. Jeden wniosek uprawnia do otrzymania dofinansowania w bieżącym i kolejnym miesiącu - włącznie do grudnia 2022 r.

Ośrodek, przed przyznaniem dofinansowania, ma prawo weryfikacji zawartych we wniosku danych wywiadem środowiskowym, przeprowadzanym w miejscu zamieszkania Wnioskodawcy.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach, ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna, od dnia 03.11.2022 r.

Zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania i uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach, ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna, tel. 71/311-39-68, pok.101 w godzinach urzędowania Ośrodka.

Informacja na prośbę GOPS Siechnice