Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 17-07-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
30.10.2022

Opieka Wytchnieniowa. Nabór wniosków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach informuje o ogłoszeniu przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naboru wniosków do Programu "Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023".

Siechnice: Opieka Wytchnieniowa. Nabór wniosków

Program zatytułowany "Opieka Wytchnieniowa" jest ważnym wsparciem przede wszystkim dla opiekunów i bliskich osób z niepełnosprawnościami. Głównym jego celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • Osobami posiadającymi:
    • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
    • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Aby wziąć udział udział w programie należy się zgłosić do poniedziałku, 7 listopada 2022 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach - telefonicznie pod numerem (71) 311 39 68, mailowo pod adresem [email protected] lub osobiście w siedzibie (ul. Żernicka 17, Święta Katarzyna).