Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 16-05-2022
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
17.09.2021

GOPS: Wsparcie osób niepełnosprawnych - zaproszenie na spotkanie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach zaprasza na spotkanie dotyczące projektowanych działań dla społeczności lokalnej. Zaproszenie kierowane jest do osób z niepełnosprawnością, które samodzielnie mogą decydować w sprawach życia codziennego oraz rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością, które wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Siechnice: GOPS: Wsparcie osób niepełnosprawnych -  zaproszenie na spotkanie

Spotkanie odbędzie się w piątek, 1 października 2021 roku o godz. 18:00 w Centrum Kultury w Świętej Katarzynie przy ul. Głównej 82. W obiekcie dostępna jest winda dla osób z niepełnosprawnością.

W ramach spotkania prowadzone będą rozmowy na temat możliwych form wsparcia osób i rodzin, w których żyją osoby mające różne stopnie niepełnosprawności i dysfunkcji (dzieci, młodzież, dorośli). Poruszone zostaną także priorytety tej grupy społecznej w zakresie:

  • realizowanych usług,
  • planowanych placówek wsparcia,
  • rozwijania opieki wytchnieniowej oraz usług asystenta osoby niepełnosprawnej,
  • projektów aktywizacyjnych,
  • innych form wsparcia.

W naszej gminie przyjęto do realizacji Strategię Wsparcia Osób Starszych i Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2027, która zawiera działania zaplanowane na rzecz osób niepełnosprawnych.

Obecność osób z niepełnosprawnościami, wnoszone propozycje, uwagi czy też sugestie są niezmiernie ważne, aby wszystko co będzie w przyszłości proponowane, rozwijane i tworzone było adekwatne do potrzeb.

W przypadku pytań należy kontaktować się z Ośrodkiem. Wyznaczoną osobą do kontaktów jest Pani Urszula Chomicz - tel. (71) 311 39 68, e-mail: [email protected]

Dokument Strategii Wsparcia Osób Starszych i Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2027 dostępny jest na stronie internetowej GOPSu.

na podstawie informacji GOPS