Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 16-05-2022
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
4.11.2021

GOPS: Dofinansowanie do ciepła sieciowego [aktualizacja]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie do ciepła sieciowego w okresie listopad - grudzień 2021 roku.

Siechnice: GOPS: Dofinansowanie do ciepła sieciowego [aktualizacja]

Aktualizacja: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach poinformował o przedłużeniu do 19 listopada 2021 roku terminu składania wniosków o dofinansowanie do ciepła sieciowego dla odbiorców wrażliwych Gminy Siechnice.

----------------

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które są w trudnej sytuacji finansowej, na stałe zamieszkują Gminę Siechnice i korzystają z ciepła sieciowego, które wyprodukowane jest przez KOGENERACJĘ S.A.

Dochód, który uprawnia do otrzymania pomocy finansowej dla:

  • osób samotnie gospodarujących ma nie przekraczać kwoty 2 066,99 zł (netto),
  • osób w rodzinie ma nie przekraczać kwoty 1 550,24 zł (netto).

Wnioski należy składać w GOPSie do 15 dnia danego miesiąca, aby otrzymać dofinansowanie w danym miesiącu. Jeden złożony wniosek uprawnia do otrzymania wsparcia finansowego w bieżącym i kolejnych miesiącach - do grudnia 2021 roku włącznie.

Dofinansowanie wypłacane będzie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Siechnice a Fundacją PGE w Warszawie.

Szczegółowe informacje na temat dofinansowania i potrzebne dokumenty dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach (ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna, tel. (71) 311 39 68, pok. 107).

Zobacz też: Nowa elektrociepłownia w Siechnicach. Wmurowanie kamienia węgielnego