Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 27-01-2022
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
16.09.2020

GOPS: Bezpłatne konsultacje prowadzone przez mediatora

Mediacja to próba pozasądowego rozwiązania konfliktu między stronami. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej odbędą się bezpłatne konsultacje prowadzone przez mediatora. Specjalista pomoże znaleźć drogę do ugodowego rozwiązania kryzysów w sprawach rodzinnych, cywilnych czy pracowniczych. Zobacz harmonogram konsultacji.

Siechnice: GOPS: Bezpłatne konsultacje prowadzone przez mediatora

Mediator Grażyna Górska prowadzić będzie konsultacje w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Żernickiej 17 w Świętej Katarzynie we wrześniu i w październiku w terminach:

 • 18 września 2020 (piątek) w godzinach 9:00 - 11:00,
 • 23 września 2020 (środa) w godzinach 14:00 - 17:00,
 • 25 września 2020 (piątek) w godzinach 9:00 - 11:00,
 • 30 września 2020 (środa) w godzinach 14:00 - 17:00,
 • 5 października 2020 (środa) w godzinach 14:00 - 17: 00,
 • 9 października 2020 (piątek) w godzinach 9:00 - 11:00.

Zakres spraw podlegających konsultacji to rozwiązywanie konfliktów w sprawach rodzinnych, cywilnych i pracowniczych. Jak zaznacza organizator - po wstępnych konsultacjach będzie istniała możliwość umówienia się na dalsze przeprowadzenie mediacji w konkretnej sprawie.

Grażyna Górska jest mediatorem rodzinnym, prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe. Od blisko dziesięciu lat pomaga skonfliktowanym rodzinom w znalezieniu rozwiązania i ugodowym zakończeniu sporu, prowadzi również mediacje w sprawach cywilnych i pracowniczych. Grażyna Górska należy do Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.
 

Mediacje rodzinne, cywilne i pracownicze

Poniżej zamieszczamy informację Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczącą mediacji rodzinnych, cywilnych i pracowniczych. Zobacz w jakich sytuacjach warto stosować mediacje.

Mediacje Rodzinne to najlepszy sposób na rozwiązanie konfliktów z bliskimi. Szczególnie zalecane są w takich sprawach jak: 

 • pojednanie małżonków, partnerów, ratowanie związku,  
 • ustalenie warunków polubownego rozstania (rozwodu), 
 • dokonanie podziału majątku wspólnego
 • ustalenia kontaktów z małoletnimi dziećmi
 • poczynienie ustaleń dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej
 • alimenty na małoletnie dzieci
 • konflikty między rodzeństwem związane z opieką nad rodzicami
 • konflikty między rodzicami i dziećmi 
 • konfliktów na tle spadkobrania, dziedziczenia,
 • zniesienia współwłasności,
 • innych poddanych pod mediację.

Pamiętaj, że decydując się na mediacje dajecie sobie szansę na: 

 • polubowne zakończenie sporu
 • poprawienie komunikacji,
 • uratowanie związku, małżeństwa, 
 • powstrzymanie eskalacji konfliktu,
 • polubowne rozstanie,
 • zachowanie ciągłość kontaktów z dziećmi, 
 • przeprowadzenie podziału majątku w sposób polubowny,
 • poprawienie relacji w przyszłości, 
 • polubowne ustalenie kontaktów z dziećmi, zawarcie ugody w tym zakresie, polubowne ustalenie alimentów i zawarcie ugody w tym zakresie.

Mediacja Cywilna może dotyczyć:

 • podziału majątku wspólnego małżonków,
 • zniesienia współwłasności nieruchomości,
 • spraw zapłatę  zadośćuczynienia, odszkodowania,
 • spraw o zachowek, działu spadku,
 • realizacji umów cywilnoprawnych,
 • sporów sąsiedzkich,
 • innych spraw, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody.

Mediacja Pracownicza może dotyczyć: 

 • sporów i konfliktów z pracownikami, pracodawcą, w zespole,
 • ustalenia istnienia stosunku pracy,
 • odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie mowy o pracę,
 • przywrócenia do pracy,
 • zmiany trybu rozwiązania umowy o pracę,
 • odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu stosowania mobbingu,
 • uchylenia kary porządkowej.

Na podstawie informacji GOPS Siechnice

Wczytuję komentarze...