Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 16-05-2022
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
30.12.2020

Wzrost opłat za wywóz odpadów. Nowe stawki od początku roku

Z dniem 1 stycznia Związek Międzygminny Ślęza-Oława zwiększa opłaty za wywóz odpadów. Zmiana cen dotyczy zarówno osób, które segregują śmieci jak i tych, które korzystają z możliwości wyrzucania odpadów zmieszanych. Zobacz nowe stawki.

Siechnice: Wzrost opłat za wywóz odpadów. Nowe stawki od początku roku

Opłaty obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

  • odpady segregowane 28 zł/osoba (było 18 zł/osoba),
  • odpady zmieszane 56 zł/osoba (było 30 zł/osoba).
     

Skąd wzrost cen?

Jak tłumaczy Związek Międzygminny "Ślęza-Oława", wzrost cen to przede wszystkim efekt nowelizacji w 2019 roku przez Sejm RP ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przyczyną wyższych kosztów ma być m. in. rozszerzenie katalogu odbieranych odpadów, wymuszanie obowiązkowej segregacji odpadów na 5 frakcji, zmuszenie do obniżenia stawek dla nieruchomości niezamieszkałych. Wbrew pozorom selektywna zbiórka nie generuje oszczędności - podaje w materiałach informacyjnych Związek.

Wzrost opłat wynika m.in.:
✓ ze zmiany obowiązujących przepisów krajowych,
✓ ze wzrostu ilości odbieranych odpadów,
✓ ze wzrostu cen zagospodarowania i odbioru odpadów (średnio ceny rosną 25% rok do roku),
✓ problemów ze zbytem surowców wtórnych,
✓ ze stałego wzrostu tzw. opłaty marszałkowskiej ustalanej przez Ministra Środowiska, która w roku 2017 wynosiła 74,26 zł za tonę odpadów składowanych a w roku 2020 wynosi już 270 zł/tonę – co daje wzrost o prawie 300%,
✓ ze wzrostu cen energii - zużycie energii jest jednym z podstawowych kosztów obciążających niemal każdego przedsiębiorcę,
✓ ze wzrostu cen paliw - jednego z podstawowych kosztów obciążających odbiorców odpadów,
✓ ze wzrostu płacy minimalnej o blisko 50% w ciągu ostatnich 5 lat,
✓ ze wzrostu wymagań technicznych w stosunku do miejsc magazynowania odpadów i in. (zaostrzenie przepisów ppoż, objęcie monitoringiem itp.),
✓ ze skrócenia czasu magazynowania odpadów.

Źrodło: https://www.sleza-olawa.pl/zmiana-opat...

Problem wzrostu cen za wywóz odpadów jest problemem ogólnopolskim. Choć wiele gmin już podniosło wysokość opłat, w Siechnicach zmiana wprowadzana jest w możliwie najpóźniejszym terminie przewidzianym w ustawie.
 

Choć segregacja jest obowiązkowa, pozostają dwie stawki

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyjęta w 2019 roku wymusza na wszystkich właścicielach nieruchomości obowiązkową segregację odpadów komunalnych. Jednak w informacjach o opłatach dalej widnieje stawka za śmieci zmieszane. Jest to kwota, którą muszą płacić osoby niestosujące się do obowiązku segregacji.

Również z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi usunięta została możliwość wyboru gromadzenia odpadów zmieszanych. W przypadku nienależytego segregowania odpadów naliczana będzie podwyższona stawka.
 

Informacja na podstawie materiałów Związku Międzygminnego Ślęza-Oława. Więcej informacji o podwyżkach cen i najważniejszych zmianach od 2021 roku można znaleźć na stronie internetowej Związku.

  • Więcej
  • w kategorii inne