Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 19-07-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
27.06.2024

Bon energetyczny 2024. Zasady przyznawania i terminy składania wniosków

Od 1 sierpnia 2024 roku mieszkańcy mogą składać wnioski o jednorazową wypłatę bonu energetycznego, który ma na celu częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej. Wnioski będą przyjmowane przez GOPS do 30 września 2024 roku.

Siechnice: Bon energetyczny 2024. Zasady przyznawania i terminy składania wniosków

Warunki przyznawania bonu energetycznego

Na mocy ustawy z 23 maja 2024 r. osoby spełniające kryterium dochodowe mogą ubiegać się o wypłatę bonu energetycznego. Kryterium dochodowe wyliczane na podstawie dochodu w 2023 roku wynosi:

 • 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Bon energetyczny przyznawany będzie również po przekroczeniu kryterium dochodowego, jednak jego wartość zostanie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota bonu wynosi 20 zł.
 

Wysokość bonu energetycznego

Bon energetyczny wynosi:

 • 300 zł dla gospodarstw jednoosobowych,
 • 400 zł dla gospodarstw 2-3 osobowych,
 • 500 zł dla gospodarstw 4-5 osobowych,
 • 600 zł dla gospodarstw z co najmniej 6 osobami.

Dla gospodarstw, gdzie główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną (i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 1 kwietnia 2024 r.) bon wynosi:

 • 600 zł dla gospodarstw jednoosobowych,
 • 800 zł dla gospodarstw 2-3 osobowych,
 • 1000 zł dla gospodarstw 4-5 osobowych,
 • 1200 zł dla gospodarstw z co najmniej 6 osobami.
   

Składanie wniosków

Wnioski można składać od dnia 1 sierpnia 2024 r. osobiście w siedzibie GOPS przy ul. Żernickiej 17 w Świętej Katarzynie, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub platformy ePUAP. Wnioski składane po 30 września 2024 r. nie będą rozpatrywane.

Godziny otwarcia siedziby GOPS: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7:10 - 15:10, środa: 9:00 - 17:00.
 

Proces składania wniosku online

Aby złożyć wniosek online, należy:

 1. Wydrukować, wypełnić i podpisać wniosek.
 2. Zeskanować wypełniony wniosek.
 3. Zalogować się do profilu ePUAP i wybrać "Pismo ogólne do podmiotu publicznego".
 4. Podpisać wniosek Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.
 5. Wysłany wniosek zostanie rozpatrzony w terminie 60 dni od daty jego złożenia.
   

Wypłata bonu

Bon energetyczny będzie wypłacany jednorazowo za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Wypłata nastąpi po otrzymaniu środków finansowych od wojewody, na wskazany rachunek bankowy lub gotówką w Banku Spółdzielczym w Siechnicach. O terminie wypłaty gotówkowej wnioskodawca zostanie uprzednio poinformowany telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym we wniosku.
 

Informacje dodatkowe

Minister właściwy do spraw energii określi wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego, który zostanie udostępniony na stronie GOPS w momencie jego opublikowania.