Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 30-06-2022
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
7.08.2021

Remont ul. Fieldorfa w Siechnicach. Budowa kanalizacji deszczowej

W poniedziałek, 26 lipca 2021 roku podpisano umowę na budowę sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Fieldorfa. Podczas remontu droga zostanie całkowicie zamknięta.

Siechnice: Remont ul. Fieldorfa w Siechnicach. Budowa kanalizacji deszczowej

Budowa kanalizacji to kolejny etap remontu ulicy Fieldorfa w Siechnicach. Inwestycja pozwoli na odprowadzenie z pasa drogowego wód opadowych i roztopowych po położeniu nawierzchni drogi, które planowane jest do wykonania w 2022 roku. Do tego czasu wykonane prace i elementy sieci kanalizacji zostaną zabezpieczone. Jak wynika z ogłoszenia Urzędu Miasta "Dzięki planowanej budowie zostaną ograniczone niepożądane skutki związane z nagłymi i intensywnymi opadami atmosferycznymi oraz wodą roztopową. Ograniczy to negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne oraz usprawni gospodarkę wodami opadowymi i roztopowymi."

Według informacji remont powinien rozpocząć się na początku sierpnia. Podczas robót ulica Fieldorfa będzie całkowicie zamknięta - planowo do 30 września 2021 roku. W tym czasie nieprzejezdna będzie droga na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego. Dostęp do miejsc postojowych, które znajdują się wzdłuż remontowanej ulicy oraz wjazd na parking za budynkiem Ratusza będzie utrudniony.

Wykonawcą zaplanowanych robót jest Zakład Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego Edward Kucułyma Sp. z o.o.

Remont ten to kontynuacja projektu "Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża". Prace dofinansowane są w ramach strategii działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.