Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 01-08-2021
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
19.03.2020

Punkty pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego - porady przez telefon i email

Do odwołania zawieszeniu ulega udzielanie porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Jednak nadal porady udzielane są przez telefon i z wykorzystaniem e-maili.

Siechnice: Punkty pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego - porady przez telefon i email

Od 2016 roku na terenie Polski działa system darmowej pomocy prawnej. W skład systemu wchodzą: nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacja.

W ramach darmowej pomocy prawnej możemy uzyskać informacje dotyczące etapu postępowania przedsądowego z prawa cywilnego, karnego, spraw rodzinnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, prawa pracy oraz przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Porady udzielane są również w zakresie prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa do Starostwa Powiatowego we Wrocławiu za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Skan lub zdjęcie podpisanego pisma wraz z oświadczeniem należy przesłać do starostwa pocztą elektroniczną na adres [email protected], a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie porady wraz z oświadczeniem - ustnie pod numerem 71 722 17 05.

Dane kontaktowe do punktów:

Szczegółowych informacji udziela Wydział Organizacyjno-Prawny Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, tel. 71/ 722 17 05, 71/ 722 20 78, 71/ 722 18 58 lub e-mail: [email protected]

Wczytuję komentarze...