Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 23-05-2022
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
13.02.2022

Program Czyste Powietrze. Nabór wniosków o dofinansowanie w trzeciej części programu

Pod koniec stycznia rozpoczął się nabór wniosków w trzeciej części programu "Czyste Powietrze". Ten rozdział skierowany jest szczególnie do osób najmniej zamożnych. Kwota dofinansowania może sięgnąć do 69 tys. zł. Zobacz warunki uczestnictwa i zasady programu.

Siechnice: Program Czyste Powietrze. Nabór wniosków o dofinansowanie w trzeciej części programu

Na czym polega program "Czyste Powietrze"?

"Czyste Powietrze" to program kierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery w budownictwie jednorodzinnym.

Dofinansowanie obejmuje wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. Pieniądze można również uzyskać na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych.

Ile można otrzymać? Dotacja w zależności od części programu może wynosić od 30 do 69 tys. zł.

Zasady trzeciej części programu

Od 25 stycznia trwa nabór do trzeciej części programu. Kwalifikują się do niego gospodarstwa, których dochody w przeliczeniu na osobę nie przekraczają 900 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe). Możliwość skorzystania z programu mają również osoby, które posiadają ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego – wtedy nie trzeba spełniać kryterium dochodowego.

Podstawowe zasady w trzeciej części to m.in. maksymalna kwota dotacji do 69 tys. zł, dofinansowanie do 90% kosztów kwalifikowanych, do pięciu transz rozliczeń, okres realizacji przedsięwzięcia – do 36 miesięcy.

Różnice w częściach programu i zasady części trzeciej opisane są na poniższej grafice:

Więcej informacji pod adresem: czystepowietrze.gov.pl.
 

Czyste powietrze - realizacja programu

Dwie pierwsze części programu "Czyste Powietrze” skierowane były do osób z rocznym dochodem do 100 tys. zł (podstawowy poziom dofinansowania do 30 tys. zł) oraz do gospodarstw, gdzie przeciętny miesięczny dochód na osobę wynosił do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym (poziom dofinansowania do 37 tys. zł).

Do połowy stycznia w programie „Czyste Powietrze” w skali ogólnopolskiej złożonych zostało ponad 384 tys. wniosków na łączną kwotę dofinansowania prawie 6,5 mld złotych. Podpisanych zostało ponad 307 tys. umów na ponad 5 mld zł.

  • Więcej
  • w kategorii inne