Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 17-08-2022
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
26.10.2020

Powiat wrocławski startuje z pomiarami jakości powietrza z drona

Okres jesienno-zimowy oprócz niskich temperatur, dużej ilości deszczu czy długich wieczorów charakteryzuje się również najwyższym stężeniem smogu oraz innych zanieczyszczeń powietrza w skali całego roku. W związku z tym powiat wrocławski zakupił specjalnego drona do monitorowania poziomu zanieczyszczenia powietrza, którym oddychają mieszkańcy powiatu. Latający dron posiada czujniki stężenia pyłów PM2.5, PM10 oraz tlenku azotu i formaldehydu.

Dron po raz pierwszy rozpoczął pomiary 19 października 2020 roku. Na początku, do jego zadań należeć będzie przede wszystkim monitorowanie zanieczyszczenia w okolicach dużych ośrodków produkcyjnych, celem zbadania wpływu ich pracy na czystość atmosfery. Dzięki tym pomiarom powiat otrzyma szczegółowe dane na temat jakości powietrza oraz rozkładu zanieczyszczeń. Zaawansowane technologie zaimplementowane w urządzeniu pozwalają także zdeterminować tzw. “hot pointy”, czyli obszary gdzie zanieczyszczenie powietrza znacząco przewyższa średnią.

Dron do pomiaru jakości powietrza został zakupiony w wyniku realizacji zadania Lotniczy Monitoring Atmosfery w Powiecie Wrocławskim. Zadanie to jest częścią strategii rozwoju powiatu wrocławskiego na rok 2020 oraz częścią programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrocławskiego na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2023. Powiat otrzymał środki umożliwiające zakup drona dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Zobacz też: Nowe czujniki jakości powietrza już dostępne

  • Więcej
  • w kategorii inne