Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 06-07-2020
Termy Jakuba w Oławie
9.07.2018

GOPS: świadczenie Dobry start

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach informuje, iż od 1 lipca 2018 r. można składać wnioski na świadczenie "Dobry start". W lipcu 2018 r. wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.

Siechnice: GOPS: świadczenie Dobry start

W okresie od 1 do 6.07.2018 r. wpłynęło prawie 500 wniosków. 

Podczas wypełniania wniosków elektronicznie prosimy zwrócić uwagę na:

 1. dokładne wpisywanie nazwy i adresu szkoły do której uczęszcza dziecko
  Należy wpisać pełną nazwę szkoły oraz adres. Ponieważ dzieci uczęszczają nie tylko do szkół na terenie gminy, ale również do szkół w Oławie i Wrocławiu bardzo dużo błędów występuje w danych dotyczących nazwy szkoły oraz adresu.
 2. podanie adresu zamieszkania - jeśli jest inny niż zameldowania - rodziców i opiekunów dzieci
  Dużo błędów występuje przy wskazywaniu adresu zamieszkania wnioskodawcy (rodzica/opiekuna prawnego). Z uwagi na różne adresy zameldowania i zamieszkania często wpisywany jest adres zameldowania (system bankowy zaciąga dane i adres właściciela konta).
  Wniosek należy złożyć do gminy wg miejsca zamieszkania rodzica/opiekuna oraz dziecka.
 3. wskazanie stanu cywilnego dziecka
  System wymaga również wskazania stanu cywilnego dziecka (identyfikacja płci przy numerze PESEL).

Błędne wypełnienie wniosku powoduje konieczności skorygowania dokumentu poprzez osobisty kontakt z tutejszym Ośrodkiem.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Dobry Start” uzyskać można w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Żernicka 17 , 55-010 Święta Katarzyna w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 7:10-15:10 w środy od 9:00-17:00 lub pod numerem telefonu 535 900 857.

Wczytuję komentarze...