Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 27-01-2021
Reklama w serwisie · Kup banner online
19.07.2019

Multimodalne węzły przesiadkowe. Zobacz jak będą wyglądać [wizualizacje]

Trwa przetarg na wykonanie węzłów przesiadkowych w Siechnicach i Świętej Katarzynie. Przebudowa infrastruktury przy stacjach kolejowych obejmuje m.in. zmianę układu dróg, budowę peronów autobusowych oraz parkingów dla samochodów i rowerów. Zobacz jak zmieni się okolica dworców kolejowych w Siechnicach i Świętej Katarzynie.

Siechnice: Multimodalne węzły przesiadkowe. Zobacz jak będą wyglądać [wizualizacje]
fot. Projekt otoczenia stacji kolejowej w Siechnicach, An Archi Group sp. z o.o.

Aktualizacja: Dnia 25.07.2019 r. nastąpiło otwarcie ofert złożonych w przetargu. Do wykonania robót zgłosiło się trzech wykonawców: BERGER BAU, STRABAG oraz EUROVIA. Kwoty brutto, jakie zaproponowały firmy startujące w przetargu wyniosły od ‭ponad 12 mln zł, do prawie 17,5 mln zł, co przewyższyło planowaną do wydania przez Gminę Siechnice kwotę 7 161 593 zł b‬rutto.

---

Budowa multimodalnych węzłów przesiadkowych ma zachęcić do korzystania z kolei aglomeracyjnej. Nowy układ drogowy w otoczeniu dworców, perony autobusowe, parkingi i wiaty rowerowe mają ułatwić przesiadanie się między różnymi środkami transportu. Węzeł ma połączyć kolej podmiejską z komunikacją autobusową oraz prywatnym transportem samochodowym i rowerowym.

W ramach przebudowy otoczenia dworców mają powstać również tablice systemu informacji pasażerskiej, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, wiaty i stojaki na rowery. Teren ma być włączony do systemu miejskiego monitoringu. Duży nacisk położony został również na dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dworce kolejowe, przy których powstaną węzły przesiadkowe zostały w ostatnim roku odnowione przez Polskie Koleje Państwowe.

Wizualizacje multimodalnych węzłów przesiadkowych w Siechnicach i obecne otoczenie stacji:

Autobusowa linia dowozowa

Całość inwestycji dopełnić ma dowozowa linia autobusowa Siechnickiej Komunikacji Publicznej. Według planów linia 880 kursować ma do stacji kolejowej w Siechnicach i być zsynchronizowana z odjazdami (rano) i przyjazdami (po południu) pociągów. Jej uruchomienie zaplanowano po zakończeniu budowy multimodalnego przystanku przy dworcu.

Proponowana trasa linii 880 przebiegać ma przez ulice: Prawocińską, Opolską, Ciepłowniczą, Sienkiewicza, Henryka III, Zacisze, Kościelną, Piastów Śląskich (dawna ul. Świerczewskiego), Fabryczną do dworca PKP w Siechnicach.
 

Przetarg przedłużony

Przetarg na "Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie węzłów multimodalnych w miejscowości Siechnice i Święta Katarzyna, Gmina Siechnice" ogłoszony został w czerwcu bieżącego roku. Pierwotnie oferty miałby być składane do 16 lipca, jednak ze względu na potrzebę wyjaśnień i wprowadzenia zmian w zamówieniu chętnych na realizację poznamy 25 lipca 2019 r.

Kryterium wyboru oferty to cena (60%) oraz uprawnienia kierowników robót (40%). Zgodnie z treścią ogłoszenia, wykonawca który wygra przetarg zobowiązany jest do zrealizowania inwestycji w terminie do 14 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.
 

Czytaj też:

Źródła:
Biuletyn Informacji Publicznej Siechnice,
wiz. An Archi Group sp. z o.o.,
wiz. Qbik s.c. Pracownia Architektoniczna

Wczytuję komentarze...