Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 04-03-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
22.02.2023

Konsultacje dot. modernizacji drogi powiatowej Siechnice - Św. Katarzyna - Smardzów

Powiat Wrocławski zaprasza mieszkańców na konsultacje społeczne dotyczące dokumentacji projektowej dla planowanego remontu i rozbudowy drogi powiatowej nr 1938D - od skrzyżowania z DK94 na wysokości wiaduktu w Siechnicach, przez centrum Świętej Katarzyny do miejscowości Smardzów.

Siechnice: Konsultacje dot. modernizacji drogi powiatowej Siechnice - Św. Katarzyna - Smardzów
fot. Droga 1938D - Święta Katarzyna; fot. Google

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 27 lutego 2023 roku o godz. 16:00 w klubie "Tęcza" w Świętej Katarzynie, ul. Główna 82.

Celem konsultacji jest omówienie planów rozwoju drogi powiatowej oraz uzyskanie opinii i sugestii mieszkańców. Na spotkaniu zostanie przedstawiona dokumentacja projektowa, a uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań, wyjaśniania wątpliwości oraz składania swoich wniosków.

Projekt obejmuje rozbudowę drogi powiatowej na odcinku od drogi krajowej nr 94 do m. Smardzów, gmina Siechnice. Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury drogowej, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu przez m.in. przebudowę ciągów pieszo-rowerowych oraz ułatwienie komunikacji między poszczególnymi miejscowościami.

Uczestnictwo w konsultacjach społecznych to doskonała okazja dla mieszkańców, aby wypowiedzieć się na temat projektu oraz zgłosić swoje sugestie i uwagi. Dzięki temu możliwe będzie lepsze dopasowanie planów do potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej.

Uwagi i wnioski pisemne można przekazywać na adres PROWAY Zbigniew Kowalski, ul. Antonia Vivaldiego 56/3, 52-129 Wrocław lub na adres biura, ul. Serialowa 24/1, 55-040 Bielany Wrocławskie. Kontakt z biurem inwestycyjnym można nawiązać także pod numerem telefonu 697 917 251 lub adresem e-mail [email protected]. Termin składania uwag i wniosków upływa 13 marca 2023 roku.

Inwestorem jest Powiat Wrocławski.