Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 16-05-2022
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online

Klub książki psychologiczno - pedagogicznej oraz warsztaty biblioterapeutyczne - zaproszenie

Interesujesz się książkami o tematyce rodzinnej, pedagogicznej? A może szukasz w książkach wskazówek jak radzić sobie w życiu? Trwa nabór chętnych do uczestnictwa w cyklicznych spotkaniach.

Siechnice: Klub książki psychologiczno - pedagogicznej oraz warsztaty biblioterapeutyczne - zaproszenie

Konwersacyjny Klub Książki psychologiczno-pedagogicznej z Samopomocowym Klubem malucha

Do kogo skierowany jest projekt? Do wszystkich zainteresowanych tematyką rodzinną, pedagogiczną i psychologiczną (rodziców, nauczycieli, studentów, absolwentów). Do rodziców, którzy chcieliby poczytać najnowsza literaturę pedagogiczną i psychologiczną w grupie i rozmawiać o niej. Do osób chętnych do wolontariatu, odbycia praktyk i stażu lub do zdobycia i poszerzania doświadczenia i wiedzy pedagogicznej i psychologicznej.

Program spotkań:

 • Wspólne wybranie literatury do czytania w grupie i dyskusji na jej temat.
 • Zorganizowanie zabaw grupowych dla dzieci, które przychodzą razem z rodzicami.
 • Możliwe organizowanie dalszych działań typu warsztaty dla rodzin na podstawie przeczytanej literatury.
 • Napisanie wniosku do Burmistrza Siechnic o dofinansowanie tej inicjatywy społecznej.

Zapraszam do wspólnego tworzenia Samopomocowego Klubu Malucha wraz z Konwersacyjnym Klubem Książki psychologiczno-pedagogicznej. Zbieram nieformalną grupę opiekunów maluchów, którzy chcą stworzyć swoim dzieciom warunki do kontaktu z rówieśnikami i którzy lubią czytać książki o tematyce rodzinnej, pedagogicznej i psychologicznej i rozmawiać o nich. Będziemy wspólnie opiekować się dziećmi, wymieniać się umiejętnościami, rozmawiać na temat wybranych książek, zapraszać wolontariuszy - specjalistów pracy z dzieckiem - aby dać maluchom lepszy start w szkolnej edukacji

Uczestnictwo w spotkaniach jest bezpłatne. Spotkania odbywać się będą w Klubie Relaks w Siechnicach. Terminy do ustalenia: od pon. do pt. między 10-13. Jeżeli byłoby zainteresowanie innym terminem - organizator prosi o zgłoszenie. Dodatkowe informacje oraz zapisy telefonicznie lub mailowo tel. 666199897, [email protected]
 

Warsztaty biblioterapeutyczne

Odnajdywanie się w rzeczywistości w sposób inteligentny i adekwatny wymaga opanowania szeregu umiejętności, które można będzie ćwiczyć podczas tych warsztatów.

Projekt skierowany jest do osób zainteresowanych rozwojem umiejętności:

 • tworzenia relacji opartych na wierze, nadziei i miłości,
 • budowania konstrukcyjnych relacji interpersonalnych,
 • samowiedzy, samoakceptacji, rozumienia emocji,
 • odbioru i przetwarzania informacji zewnętrznych,
 • porozumiewania się,
 • dostrzegania bogactwa znaczeń języka,
 • tworzenia, przekazu i odbioru znaczenia języka,
 • rozróżniania przekonań i intencji własnych oraz innych,
 • rozumienia innych, odpowiedniego z nimi postępowania,
 • kształtowania postaw innych,
 • długofalowych oddziaływań wychowawczych.

Uczestnicy samodzielnie będą tworzyć sposób rozumienia odczytywanych tekstów specjalistycznych. Literatura dobierana jest do potrzeb uczestników. Cykliczność spotkań konwersacyjnej i kreatywnej pracy z książką sprzyja rozumieniu zagadnień psychologicznych, pedagogicznych i filozoficzno-metafizycznych, w odniesieniu do sobie w wymiarach, nie tylko werbalnym, lecz także życia codziennego. Forma tych warsztatów biblioterapeutycznych jest alternatywą dla różnych rodzajów psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej.

Program spotkań:

 • Dobór literatury.
 • Diagnoza profili inteligencji wielorakiej odbiorców tekstu.
 • Diagnoza funkcjonowania interpersonalnego uczestników.
 • Wsparcie i oddziaływanie korekcyjne zdiagnozowanych obszarów i dostosowanie do nich adekwatnych treści literackich.
 • Zaprojektowanie i realizacja adekwatnych działań warsztatowych.
 • Rejestrowanie zmiany zachodzącej w uczestnikach.

Warsztaty prowadzone są przez lektorkę, andragoga – pedagoga dorosłych. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Zapisy i dodatkowe informacje: [email protected] Czas do ustalenia - od poniedziałku do piątku między 10 a 13. Osoby, którym pasuje inny termin proszone są o kontakt z organizatorem.
 

Poniżej zamieszczamy plakaty informacyjne:

Informacja nadesłana przez organizatora