Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 08-12-2021
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
23.04.2020

GOPS: Ważne informacje dla osób niepełnosprawnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach przedkłada informację Pani Przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu Bożeny Zimoch, która dotyczy ustawowego przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz przedłużeniu ważności kart parkingowych, a także orzekania zaocznego (bez badania i udziału wnioskodawcy w posiedzeniu składu orzekającego).

Siechnice: GOPS: Ważne informacje dla osób niepełnosprawnych

Jednocześnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach informuje, że na podstawie art. 101 pkt 2 lit. a, d ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ), przepisy mówiące o przedłużeniu ważności orzeczeń, czyli art. 15h ust.1 pkt 1 wchodzą w życie z dniem ogłoszenia – z mocą od dnia 9 grudnia 2019 r., a przepisy art. 15h ust.1 pkt 2 z mocą od dnia 8 marca 2020 r.

Ważne! Przedłużenie ważności orzeczeń następuje z mocy samego prawa, na podstawie ustawy i nie wymaga potwierdzenia tego faktu przez zespół orzekający o niepełnosprawności.
 

Orzeczenie o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności

Jeśli ich ważność upłynęła pomiędzy 9 grudnia 2019 roku a 8 marca 2020 roku to zachowują one ważność do upływu 60. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Warunkiem jest, aby w tym terminie (tj. pomiędzy 09.12.2019 a 08.03.2020) złożony został w zespole orzekającym o niepełnosprawności kolejny wniosek o wydanie orzeczenia.*

Jeśli ich ważność upływa 8 marca 2020 roku to zachowują one ważność do upływu 60. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.*
 

Złożony wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

W przypadku złożonego wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności w okresie do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zespół orzekający o niepełnosprawności może rozpatrzyć wniosek bez udziału osoby zainteresowanej lub dziecka, wówczas, gdy lekarz – przewodniczący składu orzekającego uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny bez konieczności przeprowadzenia badania.**
 

Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych i placówek

Zachowują one ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.*
 

*art. 15h ust 1 i 2 oraz art. 101 pkt 2 lit. a, d ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568).

**§2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2020 r., poz. 534).

informacja GOPS Siechnice

Wczytuję komentarze...