Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 16-05-2022
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
7.01.2021

GOPS poszukuje pracowników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach poszukuje osób do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa – edycja 2021. Pobyt dzienny".

Siechnice: GOPS poszukuje pracowników

Realizacja usług opieki wytchnieniowej polega na wsparciu członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

Do współpracy poszukiwane są osoby:

  1. posiadające dyplom asystenta osoby niepełnosprawnej lub pielęgniarki albo inny, uprawniający do realizacji usług opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej
    lub
  2. z wykształceniem minimum średnim oraz co najmniej rocznym, udokumentowanym doświadczeniem w udzielaniu bezpośredniej pomocy lub opieki nad osobami niepełnosprawnymi (w ramach usług opiekuńczych, opieki nad osobami niepełnosprawnymi w tym dziećmi).


Warunki pracy:

  • praca na umowę - zlecenie,
  • planowany okres świadczenia usług: marzec - grudzień 2021 r.,
  • usługi opieki wytchnieniowej realizowane są w porozumieniu z rodziną w umówionym przez obie strony czasie (realizacja możliwa we wszystkie dni tygodnia) w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej na terenie gminy Siechnice.

Osoby zainteresowane poznaniem szczegółowych warunków współpracy proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siechnicach w godzinach urzędowania, czyli od poniedziałku do piątku w godz. 7:10 - 15:10 telefonicznie pod numerem (71) 311 39 68 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected].

informacja na prośbę GOPS Siechnice

  • Więcej
  • w kategorii praca