Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 23-05-2022
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
3.05.2022

Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznych

Trwa kolejny nabór wniosków do programu Mój Prąd. Zobacz jak uzyskać dofinansowanie zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz magazynów ciepła i energii.

Siechnice: Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznych

Wsparcie przeznaczone jest dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji lub umowę sprzedaży energii elektrycznej.

Dofinansowaniu podlegają mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz dodatkowe urządzenia służące do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła i system zarządzania energią, których zakup i montaż nie został zakończony przed dniem 01.02.2020r. Dofinansowanie udziela się na przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Za przedsięwzięcie zakończone uznaje się przedsięwzięcie, w którym: za wszystkie elementy (pozycje) wymienione na fakturach lub paragonach imiennych przedstawionych do wniosku o dofinansowanie - dokonano zapłaty w całości; wszystkie urządzenia zostały trwale podłączone i uruchomione; dokonano zgłoszeń lub poinformowano odpowiednie instytucje o dokonanej inwestycji;

Nabór do obecnej części programu trwa od 15.04.2022 r. do 22.12.2022 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania środków. Wnioski można składać online poprzez stronę mojprad.gov.pl. Co ważne, nie ma możliwości składania wniosków w formie papierowej.

Łączny budżet dofinansowania to 855 milionów złotych.

Na podstawie:
Mojprad.gov.pl

  • Więcej
  • w kategorii inne