Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 16-08-2022
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
23.08.2020

Dofinansowanie dla KOGENERACJI na modernizację i rozwój rynku ciepła w Gminie Siechnice

Kolejni odbiorcy będą mogli skorzystać z ciepła sieciowego. Warty blisko 6 mln zł projekt rozbudowy sieci ciepłowniczej w Siechnicach uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Na realizacji inwestycji skorzystają nie tylko właściciele nowo powstających budynków. Rozbudowa sieci obejmie również istniejące obiekty pozwalając na korzystanie z bardziej ekologicznego źródła ciepła.

Siechnice: Dofinansowanie dla KOGENERACJI na modernizację i rozwój rynku ciepła w Gminie Siechnice
fot. fot. EC Czechnica, mat. prasowe Kogeneracja SA

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE otrzymał ponad 2 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Inwestycja spółki znalazła się na liście projektów pozytywnie ocenionych w ramach konkursu zorganizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który jest instytucją wdrażającą.
 

Budowa sieci w Siechnicach i Świętej Katarzynie

Zgłoszony przez wrocławską elektrociepłownię projekt "Przyłączenia odbiorców do systemu ciepłowniczego poprzez budowę osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy w Siechnicach i Świętej Katarzynie" polega na rozbudowie w Gminie Siechnice sieci ciepłowniczych o blisko 3 km, co pozwoli kolejnym odbiorcom na korzystanie z efektywnego i bezpiecznego ciepła sieciowego. Do sieci ciepłowniczej przyłączone zostaną zarówno obiekty nowo powstające, jaki i te pochodzące z tzw. rynku wtórnego, czyli korzystające dotychczas z innego, mniej efektywnego źródła ciepła. Projekt przewiduje również modernizację polegającą na wymianie istniejących kotłowni oraz likwidację węzła grupowego na rzecz bardziej wysokowydajnych indywidualnych węzłów cieplnych.

Wszystkie działania rozwojowe i modernizacyjne wpływają na rozszerzanie zasięgu sieci ciepłowniczych, zwiększenie efektywności energetycznej, niezawodność dostaw ciepła, a co najważniejsze dadzą również efekt środowiskowy, gdyż przyczynią się do ograniczania niskiej emisji – mówi Mariusz Michałek, prezes KOGENERACJI ­– Zwraca również uwagę, że planowany całkowity koszty projektu to blisko 6 mln zł, dlatego dodatkowe wsparcie finansowe z NFOŚIGW dla siechnickiego projektu potwierdza , że droga, którą obraliśmy jest słuszna – podkreśla.

Na liście projektów pozytywnie ocenionych przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej znalazło się również pięć innych projektów z zakresu emisyjności oraz ciepłownictwa należących do Grupy PGE. Największa kwota wsparcia bo blisko 485 mln zł, przeznaczona zostanie na projekty realizowane przez Elektrownie Bełchatów mające na celu: redukcję emisji tlenków siarki i rtęci oraz obniżenie emisji pyłu. Kwotę 9 mln zł w formie dotacji otrzymała również Elektrociepłownia PGE Toruń na modernizację sieci i węzłów. Łączna kwota dofinansowania, którą otrzymają spółki wynosi blisko pół miliarda zł. Aktualnie w Grupie PGE realizowanych jest 20 projektów na kwotę wsparcia w formie pożyczki lub dotacji w wysokości ponad 400 mln zł.

Zobacz też:

Źródła:
Informacja prasowa KOGENERACJA S.A.,
NFOŚiGW

  • Więcej
  • w kategorii inne