Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 03-06-2020
Termy Jakuba w Oławie
12.11.2018

Budowa północnego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia rozpocznie się zimą

Do ukończenia Wschodniej Obwodnicy Wrocławia brakuje dwóch odcinków. Budowa północnego, Łany – Długołęka, ma się rozpocząć zimą. Nowym fragmentem drogi mamy pojechać w listopadzie 2020 roku.

Odcinek Łany – Długołęka rozpocznie się rondem na ul. Strachocińskiej we Wrocławiu i przebiegać będzie przez rejon miejscowości: Dobrzykowice, Kiełczówek, Kiełczów, Piecowice aż do skrzyżowania z Łącznikiem "Długołęka" Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Północny fragment obwodnicy ma mieć po jednym pasie w obu kierunkach z chodnikami i ścieżkami rowerowymi. Długość budowanego odcinka to 10,4 km, a koszt inwestycji – ponad 104 mln zł.

20 marca 2018 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Projekt budowlany został opracowany i sprawdzony. Obecnie trwają procedury związane z pozyskaniem pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę.

Roboty budowlane mają się rozpocząć w lutym 2019 roku. Aktualnie wykonawca, konsorcjum Strabag, prowadzi znakowanie granic działek, przez które przebiegać ma droga oraz realizuje działania mające na celu odtworzenie siedlisk łęg wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych oraz olsy źródliskowej na gruntach ornych w obrębie Mirkowa.

Zobacz też: Co dalej ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia?

Wczytuję komentarze...