Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 14-04-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
30.01.2022

Koniec z objazdowymi zbiórkami odpadów. Zastąpi je Taksówka Odpadowa

Ważna informacja dla osób korzystających z objazdowych zbiórek odpadów w gminie Siechnice. W bieżącym roku zmieniają się zasady odbioru odpadów wielkogabarytowych i poremontowych. Jak informuje Związek Międzygminny Ślęza-Oława nie będą już publikowane harmonogramy zbiórki objazdowej - mieszkańcy będą mogli zamówić wywóz indywidualnie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym.

Siechnice: Koniec z objazdowymi zbiórkami odpadów. Zastąpi je Taksówka Odpadowa

Jak zamówić Taksówkę Odpadową?

Nową formę odbioru odpadów związek Ślęza-Oława nazwał "Taksówką Odpadową". Wywóz odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon oraz odpadów poremontowych i budowalnych można zamówić indywidualnie. Wystarczy zgłosić taką chęć mailowo ([email protected]) lub telefonicznie 723-220-120. Zgłoszenia przyjmowane są w każdy poniedziałek (z wyjątkiem świąt) w godzinach 9:00 – 15:00.

Co ważne w zgłoszeniu należy podać numer ID, który jest przypisany do nieruchomości oraz posiadać uregulowane płatności do Związku.
 

Kto może zamówić Taksówkę Odpadową?

W zabudowie jednorodzinnej osobami uprawnionymi do zgłaszania chęci odbioru odpadów są właściciele nieruchomości zamieszkałych, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, najemcy.

Warunkiem przyjęcia odpadów jest okazanie potwierdzenia dokonania opłat za odbiór odpadów komunalnych za bieżący okres rozliczeniowy oraz dokument potwierdzający tożsamość i adres zamieszkania na terenie gminy Siechnice.

W zabudowie wielorodzinnej Taksówkę Objazdową zamawiać mogą zarządcy nieruchomości, i to do nich należy zgłaszać chęć organizacji wywozu odpadów.
 

Jak często można skorzystać z Taksówki Odpadowej?

W zabudowie jednorodzinnej Taksówkę Odpadową można zamówić dwa razy w ciągu roku. W zabudowie wielorodzinnej - cztery razy w ciągu roku.
 

Co można wyrzucić w ramach Taksówki Odpadowej?

Zasady odbioru odpadów są podobne do dotychczasowej objazdowej zbiórki odpadów. W ramach Taksówki Objazdowej można wyrzucić odpady wielkogabarytowe (meble, rowery, duże zabawki), odpady poremontowe i budowlane (gruz, płyty gipsowe, farby), zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV, AGD, komputery).

Odpady wielkogabarytowe to przede wszystkim meble, rowery, zabawki, materace, wanny, drzwi, okna. Jak zastrzega Związek, waga jednostkowa odpadu nie może przekraczać 50 kg.

Odpady poremontowe i budowlane to niewielkie ilości śmieci powstałych podczas drobnych prac remontowych - gruz ceglany, materiały izolacyjne, płyty gipsowe, cement, farby, lakiery. Takich odpadów nie należy wystawiać w kartonach.

W ramach Taksówki możemy pozbyć się również zużytych opon z samochodów, motorów, i innych. Związek zaznacza, że może odmówić przyjęcia opon jeśli będą wątpliwości, czy podchodzą z terenu wyłącznie obsługiwanej nieruchomości.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to przede wszystkim sprzęt RTV i AGD (telewizory, radia, telefony, monitory, lodówki, zamrażarki pralki, itp), komputery, urządzenia biurowe, narzędzia (np. wiertarki, kosiarki).
 

Czego NIE można wyrzucać w ramach Taksówki Objazdowej?

W ramach Taksówki Objazdowej nie są odbierane m.in. eternit, azbest, leki, opakowania po lekach, termometry rtęciowe, chemikalia, baterie, papier i kartony, odpady zielone, odpady komunalne, odzież i pościel, części samochodowe, odpady niebezpieczne, opakowania, palety, odpady medyczne. Nie są przyjmowane również odpady pochodzące z działalności gospodarczej.
 

Firmą odbierającą odpady jest P.H.U. MAK-MET, Stanisław Juśkiewicz. Jak podaje Związek zmiany uzasadnione są systematycznym wzrostem ilości odpadów gromadzonych przez mieszkańców.

Pełny wykaz odpadów, bieżące zasady i regulamin Taksówki Objazdowej można znaleźć na stronie Związku Międzygminnego Ślęza - Oława w zakładce Zbiórka Objazdowa > Gmina Siechnice.

Poniżej zamieszczamy również ulotkę informacyjną:

Na podstawie:
mat. informacyjne Związek Ślęza-Oława
sleza-olawa.pl