Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 05-04-2020
Termy Jakuba w Oławie
21.09.2018

Spotkanie z Sędzią Anną Marią Wesołowską

Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży to temat spotkań organizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach. Weźmie w nich udział znana z telewizyjnych programów Sędzia Anna Maria Wesołowska. Zachęcamy do udziału – wstęp jest wolny.

Siechnice: Spotkanie z Sędzią Anną Marią Wesołowską

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na spotkanie z Sędzią Anną Marią Wesołowską, które odbędzie się w dniach:

  • 2 października 2018 r. o godz. 17.30 w Hali Sportowej w Świętej Katarzynie,
  • 3 października 2018 r. o godz. 17:30 w Hali Sportowej w Siechnicach.

W ramach profilaktyki uzależnień Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach realizuje program "Edukacja prawna w gminie Siechnice".

Założeniem projektu jest podniesienie świadomości społeczności lokalnej na temat szeregu istniejących wykroczeń i konsekwencji wynikających z nieprzestrzegania prawa. Ponadto projekt ma na celu uwrażliwienie zarówno najmłodszych jak i dorosłych mieszkańców gminy do reagowania na zachowania naruszające czyjąś godność i bezpieczeństwo.

Uznając, iż edukacja prawna powinna rozpocząć się już w szkołach zaprosiliśmy do współpracy Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa (ELSA) - grupa studentów prawa z Wrocławia, którego przedstawiciele podczas spotkań w szkołach, w sposób ciekawy i przystępny przekazują wiedzę z zakresu przestrzegania prawa, uczniom naszych szkół.

W ramach edukacji prawnej prowadzone są w szkołach warsztaty mediacyjne dla nauczycieli, planowane są również dla uczniów, w połączeniu z wizytą w Sądzie Rejonowym w Oławie.

Ważnym elementem edukacji prawnej są tzw. "kąciki prawne" w szkołach, czyli wyznaczone miejsca, gdzie uczniowie mogą anonimowo wrzucić do specjalnie przygotowanej skrzynki zwanej "skrzynką korczakowską" listy/prośby/zapytania, dotyczące trudnych spraw i sytuacji, których doświadczają, bądź też, których są świadkiem. Odpowiedź na zgłaszane problemy, regulacje prawne i wskazówki gdzie szukać pomocy, umieszczone zostają na tablicy widocznej dla całej społeczności szkoły. Co istotne, "kąciki" są dziełem dzieci i młodzieży, która przy wsparciu nauczycieli i specjalistów z zakresu prawa w sposób jasny i w ciekawej oprawie plastycznej, przekazuje informacje swoim rówieśnikom. W sytuacjach trudnych do pracy zespołu włączony zostaje również psycholog. Takie kąciki powstały już w trzech szkołach podstawowych naszej gminy: Świętej Katarzynie, Radwanicach i Siechnicach.

Inicjatorką "kącików prawnych" jest Sędzia Anna Maria Wesołowska, która będzie gościć w naszej gminie w dniach 2 - 3.10.2018 r. Podczas swojej wizyty spotka się zarówno z młodszymi jak starszymi uczniami, służbami i kadrą pedagogiczną, a także ze społecznością lokalną. Dodatkowo uroczyście otworzy nowo - powstałe "kąciki prawne" w szkołach.

Mając na uwadze powyższe chcielibyśmy aby w edukację prawną dzieci i młodzieży włączona była jak największa grupa osób rozpoczynając od rodziny, która jest najbliżej młodego człowieka, poprzez przedstawicieli: szkoły, instytucji oraz społeczności lokalnej.

Serdecznie zapraszamy!

Wczytuję komentarze...