Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 19-07-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
15.04.2021

ROD Tulipan: Komunikat dotyczący opłat za działki

Zarząd ROD Tulipan w Siechnicach na posiedzeniu w dniu 7.04 2021 r podjął Uchwałę nr 10/2021 w sprawie wysokości opłat ogrodowych w 2021 roku. Z uwagi na wzrost kosztów wywozu odpadów wzrosła opłata za śmieci o 10 zł i wynosi 60 zł od działki. Pozostałe opłaty zostają w tej samej wysokości jak w roku ubiegłym.

Siechnice: ROD Tulipan: Komunikat dotyczący opłat za działki

Listy z opłatami zostaną wywieszone na tablicach informacyjnych w najbliższych dniach. Wykaz opłat za poszczególne działki znajduje się również w sekcji "do pobrania" przy artykule. Termin wnoszenia opłat do 30 czerwca 2021 roku.

W celu zapewnienia działalności ogrodu i terminowego regulowania bieżących opłat i rachunków prosimy o terminowe wnoszenie opłat na rachunek bankowy 17 9584 1092 2010 1000 7585 0001.

Z uwagi na zagrożenie wirusem w kasie można zapłacić tylko w wyjątkowych przypadkach. 

Opłaty w 2021 roku:

  • składka członkowska PZD - 6 zł / działka
  • opłata ogrodowa — 40 gr / m2 (w tym 9 gr partycypacja)
  • remonty i inwestycje - 20 zł / działka
  • podatek śmieciowy — 60 zł / działka
     

Walne zebrania sprawozdawcze

Krajowy Zarząd PZD Uchwałą nr 24/2021 przyjął wytyczne określające zasady odbywania Walnych Zebrań sprawozdawczych w ROD w 2021 roku. W chwili obecnej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym została podjęta Uchwała Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu o przedłużeniu terminu zebrań do 31 sierpnia 2021 r.

Komunikat ROD Tulipan w Siechnicach