Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 05-04-2020
Termy Jakuba w Oławie
25.01.2019

Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 2019 roku

Mieszkańcy naszej gminy w ramach opłat za wywóz śmieci mogą nieodpłatnie przekazać do MPSZOK i PSZOK odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wielkogabaryty, odpady rozbiórkowe i budowlane, lampy fluorescencyjne i akumulatory czy też odpady zielone. Zobacz harmonogram odbiorów w Mobilnych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Siechnice: Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 2019 roku

W 2019 roku Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) jest czynny w godzinach 10:00 - 18:00 w poniższych terminach i lokalizacjach:

 • Siechnice, ul. Staszica (parking, okolice posesji nr 10):
  • 15 kwietnia (poniedziałek),
  • 21 maja (wtorek)
  • 17 czerwca (poniedziałek),
  • 18 lipca (czwartek),
  • 19 sierpnia (poniedziałek),
  • 19 września (czwartek),
  • 16 października (środa).
 • Radwanice, ul. Gwiaździsta (przy świetlicy wiejskiej):
  • 23 stycznia (środa),
  • 26 kwietnia (piątek),
  • 23 października (środa)
 • Żerniki Wrocławskie, ul. Wrocławska 16 (teren hurtowni INKOPAX-T):
  • 21 lutego (czwartek),
  • 26 czerwca (środa),
  • 21 listopada (czwartek)
 • Święta Katarzyna, ul. Bukowa (parking przy cmentarzu):
  • 18 marca (poniedziałek),
  • 26 sierpnia (poniedziałek),
  • 16 grudnia (poniedziałek)

Warto wiedzieć, że działa także Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który jest zlokalizowany w Godzikowicach (ul. Stalowa 12, Godzikowice, 55-200 Oława). Jest on czynny (z wyjątkiem świąt):

 • w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach: 9:00 - 15:00,
 • w czwartki w godzinach: 9:00 - 19:00,
 • w każdą sobotę w godzinach: 9:00 - 15:00.

Do PSZOK i mPSZOK oddać można: odpady niebezpieczne, w tym przeterminowane leki, zużyte baterie, farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowań po tych substancjach, a także lampy fluorescencyjne i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wielkogabaryty, odpady rozbiórkowe i budowlane, odpady zielone oraz inne.

Nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • odpady pochodzące z działalności gospodarczej,
 • materiały zawierające azbest (eternit).

Za działanie punktów odpowiada Związek Międzygminny Ślęza-Oława.

Wczytuję komentarze...