Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 17-07-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
7.07.2019

Działo przeciwgradowe w Siechnicach

W ostatnich tygodniach szerokim echem wśród mieszkańców odbija się temat działa przeciwgradowego. Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej w Siechnicach strzelając do chmur burzowych chroni szklarnie przed niszczącymi siłami natury. Urządzenie emituje długie serie huków w kilkusekundowych odstępach minimalizując ryzyko powstania gradu. Opisujemy zasadę działania, przytaczamy informację Urzędu Miejskiego i zamieszczamy nagranie wystrzałów.

Siechnice: Działo przeciwgradowe w Siechnicach

Głośno o Siechnicach

Temat działa przeciwgradowego w ostatnich dniach opisywany był przez różne media - Gazetę Wrocławską, Radio Wrocław czy nawet serwis Oleśnica.info. W artykułach przytaczane są różne opinie mieszkańców na temat instalacji. Niektórzy traktują sprawę ze zrozumieniem, m.in. przytaczając argumenty, że oprócz ochrony szklarni bezpieczniejsze są też nasze domy, samochody. Wśród wypowiedzi pojawiają się również negatywne opinie - od podejrzeń, że działo minimalizuje opady deszczu, po irytację z powodu dyskomfortu okolicznych mieszkańców.
 

Czym jest działo przeciwgradowe?

Działa przeciwgradowe emitują w odstępach 5-7 sekund jonizujące fale uderzeniowe, generując tym samym hałas. Fale te docierają do wyższych warstw atmosfery - nawet do wys. 15 tys km, gdzie tworzy się grad. Cykliczne wystrzały sprawiają, że część fal odbita przez chmury i podstawę troposfery zderza się ze wstępującymi falami, następuje wymieszanie się ze sobą warstw polaryzacyjnych. Pociąga to za sobą łańcuchową reakcję mikro – eksplozji, co z kolei powoduje destabilizację kryształów lodowych. Przez to nie mogą wchłonąć w siebie więcej kropli wody lub pary wodnej. Spadając na dół przelatują przez obszar zakłóceń wywołany przez fale uderzeniowe, co powoduje rozdrobnienie kul gradowych. Ostatecznie grad spada na ziemię w postaci deszczu lub mokrego śniegu - czytamy w materiałach informacyjnych producenta tego typu urządzeń.

Poniżej film producenta dział gradowych pokazujący zasadę działania urządzenia:

Wątpliwości rolników i odpowiedź Urzędu Miejskiego

Już w połowie maja br. grupa rolników z terenu Gminy Siechnice zwróciła się z prośbą do Burmistrza Siechnic o sprawdzenie tematu. Jak uzasadniają:

Obawiamy się, że taka ingerencja w warstwy atmosferyczne skutkuje obniżeniem ilości i intensywności opadów na terenach sąsiadujących z PPO Siechnice, co jest niepokojące w sytuacji pogłębiających się problemów z suszą rolniczą. (...) Prosimy o zainteresowanie się sprawą i poinformowanie nas o rezultatach.

W odpowiedzi Urzędu Miejskiego z dn. 12.06.2019 czytamy, że:

Burmistrz Siechnic pismem z dnia 23.05.2019 wystąpił do Przedsiębiorstwa Produkcji Ogrodniczej w Siechnicach z wnioskiem o wyjaśnienie zasad funkcjonowania urządzenia typu działo przeciwgradowe na w/w terenie (technologia, zasięg działania) oraz ustosunkowanie się do problemu ponadnormatywnego hałasu emitowanego w godzinach wieczornych i nocnych przez w/w urządzenie.

Jednocześnie informuję, iż powszechnie dostępne źródła informacji dotyczące zasad działania, skuteczności oraz wpływu działa przeciwgradowego na wysokość opadów atmosferycznych sprowadzają się do informacji handlowych producentów. Działo przeciwgradowe funkcjonuje w oparciu o falę uderzeniową generowaną w komorze spalania. Jest ona wywoływana poprzez wstrzyknięcie mieszanki gazu acetylenowego i tlenu z powietrza. Detonacje powtarzane są co 7 sekund i wywołują falę uderzeniową, która wznosi się w wyższe partie atmosfery. Fale uderzeniowe tworzą kopułę ochronną, dzięki której gradziny spadające z chmury są redukowane jeżeli chodzi o ich wielkość lub wręcz niszczone. Zamiast gradu występuje opad deszczu lub śniegu.

Urząd Miejski poinformował również, że w celu zdobycia szerszych informacji wystąpi z pismem do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z prośbą o udostępnienie ewentualnych wyników badań lub wskazanie źródeł rzetelnej informacji w przedmiotowej sprawie.

Poniżej nagranie odgłosów z działa przeciwgradowego zarejestrowane w centrum Siechnic:


Archiwalny materiał Faktów TVP Wrocław "Działem w burzę gradową", 26.08.2012 r.

Źródła:
Biuletyn Informacji Publicznej Siechnice - Petycje,
Radio Wrocław: W Siechnicach strzelają z działa w grad,
Gazeta Wrocławska: W Siechnicach z armaty strzelają do... gradu. Mieszkańcy podzieleni,
Oleśnica.info: W kolejnej gminie armatka do rozbijania chmur gradowych...,
Marnix Van Praet "Działo Przeciwgradowe", inopower.de

  • Więcej
  • w kategorii inne