Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 19-10-2021
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
2.07.2020

Czas na porządki? Zobacz, gdzie w najbliższym czasie możesz wyrzucić odpady

Związek Międzygminny Ślęza-Oława poinformował o organizacji Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (mPSZOK) w Siechnicach w lipcu 2020 roku. Zobacz, co możesz wyrzucić i jakie obowiązują obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa.

Siechnice: Czas na porządki? Zobacz, gdzie w najbliższym czasie możesz wyrzucić odpady

Aktualizacja (21.07.2020): W dniu wywozu na stronie organizatora opublikowana została informacja o przeniesieniu miejsca - w kierunku wału, za rondem:

Aktualizacja (8.07.2020): W związku z pytaniami zamieszczamy link do szczegółowych informacji na stronie organizatora zbiórki: https://www.sleza-olawa.pl/pszok/regulamin-pszok/

---

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie zlokalizowany w Siechnicach przy ul. Staszica (okolice posesji nr 5) we wtorek, 21 lipca 2020 roku.

Co możesz wyrzucić?

Do punktu mPSZOK można przekazywać poniższe odpady:

  • żużle i popioły z palenisk domowych,
  • opakowania po: olejach silnikowych i spożywczych, środkach ochrony roślin - z przydomowych ogródków, dezynsekcji i deratyzacji, farbach i rozpuszczalnikach,
  • zużyte opony rowerowe, motorowerowe, motocyklowe, z innego sprzętu domowego (np. wózków dla dzieci) oraz z samochodów osobowych,
  • filtry paliwowe i olejowe z motorowerów, motocykli i samochodów osobowych wymienianych przez ich właścicieli,
  • tworzywa sztuczne z pojazdów samochodowych - pojedyncze ilości,
  • gruz betonowy i ceglany,
  • odpady ceramiczne,
  • zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, budowlane i rozbiórkowe,
  • usunięte tynki, tapet, okleiny itp.,
  • szkło płaskie,
  • odpadowa papa,
  • odpady metalowe - opakowania i drobne części metalowe,
  • materiały izolacyjne np. styropian, wełna mineralna itp.,
  • papier, tektura, makulatura, tekstylia,
  • opakowania ze szkła,
  • odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
  • rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne,
  • środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności - z ogródków przydomowych,
  • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
  • urządzenia zawierające freony,
  • oleje spożywcze,
  • oleje i tłuszcze inne niż jadalne,
  • farby, tusze, farby drukarskie, niezawierające substancji niebezpiecznych,
  • detergenty niezawierające substancji niebezpiecznych,
  • leki cytotoksyczne i cytostatyczne - leki przeciwnowotworowe, leki inne niż wymienione powyżej,
  • akumulatory samochodowe i baterie wielkogabarytowe, pozostałe baterie i akumulatory - alkaliczne,
  • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
  • drewno zawierające substancje niebezpieczne, odpady drewna inne niż niebezpieczne - gałęzie, odpady zielone - trawa i liście, gleba i ziemia w tym kamienie,
  • tworzywa sztuczne,
  • odpady wielkogabarytowe.
     

Zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

Aby zapewnić bezpieczeństwo przy korzystaniu z mPSZOKu wprowadzono następujące zasady:

  1. Osoby dostarczające odpady proszone są o podjeżdżanie na parking PSZOK i nieopuszczanie pojazdu do momentu wywołania przez pracownika obsługi.
  2. Każdy przebywający na terenie PSZOK ma obowiązek posiadać założoną maseczkę zakrywającą twarz oraz rękawiczki.
  3. Punkt przyjęcia odpadów znajduje się na zewnątrz, przed budynkiem biurowca.
  4. Osoby przekazujące odpady mają obowiązek pokazać dokument potwierdzający uprawnienia do skorzystania z PSZOK, który musi być czytelny z odległości 1 m (brak możliwości weryfikacji np. na telefonach komórkowych).
  5. Każdy podpisujący deklarację ma obowiązek podpisania formularza jednorazowym długopisem, który otrzyma w PSZOK.
  6. Odpady przywożone do PSZOK muszą być posegregowane zgodnie z regulaminem. Nie ma możliwości segregacji odpadów na terenie PSZOK. Pracownik obsługi PSZOK ma obowiązek odmówić przyjęcia zmieszanych odpadów nadających się do sortowania.
  7. Do PSZOK jednym transportem może przyjechać maksymalnie 2 osoby.
  8. Zakaz wstępu osobom poniżej 18 roku życia.
  9. W przypadku niedostosowania się do powyższych zasad pracownik obsługujący PSZOK ma obowiązek odmówić przyjęcia odpadów.
     

Lokalizacja mPSZOKu w dniu 21 lipca 2020 roku:

Organizatorem zbiórki jest Związek Międzygminny Ślęza-Oława z siedzibą w Świętej Katarzynie, ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna, tel. 71 391 91 50, e-mail: [email protected]
 

źródła: własne, Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Wczytuję komentarze...