Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 29-06-2022
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
20.05.2022

Bakterie grupy coli w wodociągach. Komunikat Inspektora Sanitarnego [aktualizacja]

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu wydał komunikat dot. warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu sieciowego Święta Katarzyna, gm. Siechnice. Wyniki badań przeprowadzonych w dn. 18.05 stwierdziły przekroczenie parametru bakterii grupy coli. Zobacz komunikat i zalecenia.

Siechnice: Bakterie grupy coli w wodociągach. Komunikat Inspektora Sanitarnego [aktualizacja]

Aktualizacja (24.05.2022): Na podstawie badań przeprowadzonych dnia 23.05.2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu poinformował, że woda spełnia wymagania jakościowe i jest zdatna do spożycia.

---

Wodociąg Święta Katarzyna zaopatruje miejscowości: Święta Katarzyna, Siechnice, Radwanice, Iwiny, Sulimów, Sulęcin oraz Grodziszów. Przekroczenie normy wystąpiło w próbkach pobranych z pojedynczych hydrantów Świętej Katarzynie i Iwinach oraz w niektórych lokalach mieszkalnych przy ul. Orlej w Świętej Katarzynie.

Stwierdzone przekroczenie jest niewielkie, przy niepewności pomiaru 0 do 6 jednostek na 100 ml. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu pobrał próbki także z lokali mieszkalnych w miejscowości Święta Katarzyna przy ulicy Orlej i stwierdził, że w niektórych lokalach mieszkalnych został przekroczony parametr mikrobiologiczny - bakterie grupy coli w ilości 1 do 3 jednostek na 100 ml - czytamy w komunikacie ZGK z dnia 20.05.2022.

W związku z przekroczonymi normami woda do spożycia, przygotowywania posiłków i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia zębów może być wykorzystywana wyłącznie po gotowaniu przez minimum 2 minuty. Osoby z obniżoną odpornością oraz rodzice niemowląt i małych dzieci powinny zachować ostrożność.

Co ważne, w badanych próbkach nie stwierdzono obecności Escherichia coli.

Zakład Gospodarki Komunalnej poinformował, że niezwłocznie przystąpił do płukania sieci wodociągowej w rejonie ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie. Czasowo zwiększono również poziom dezynfekcji wody, co może pogorszyć jej jakość - smak i zapach.

Kolejne badanie wody przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego pod kątem analizy mikrobiologicznej ma być przeprowadzone w poniedziałek, 23 maja.

Komunikat ZGK Siechnice z dn. 20.05.2022:

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu z dn. 19.05.2022 obowiązuje do odwołania.

Zobacz też: Znaczenie i zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego. Postępowanie w przypadku podwyższonych wartości stężeń (pdf)