Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 13-06-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
4.11.2022

Zakończenie prac budowlanych - kiedy pojedziemy północnym odcinkiem Wschodniej Obwodnicy Wrocławia?

Zakończenie prac budowlanych na odcinku pomiędzy Łanami a Długołęką zaplanowano na 13 listopada 2022 roku. Mieszkańcy i podróżni niecierpliwie wyglądają końca prac - nową drogą pojedziemy prawdopodobnie dopiero w grudniu, po zakończeniu odbiorów.

Siechnice: Zakończenie prac budowlanych - kiedy pojedziemy północnym odcinkiem Wschodniej Obwodnicy Wrocławia?
fot. WOW Łany - Długołęka, wrzesień 2022

Północny odcinek Wschodniej Obwodnicy Wrocławia na ukończeniu

Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych, w związku z "Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020". Koszt całkowity oszacowano na 164,7 mln zł. Inwestorem tego przedsięwzięcia została Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, natomiast za wykonawstwo odpowiedzialne jest konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. (występujące w roli lidera) oraz Mirbud S.A. (w roli partnera). Konsorcjum na mocy umowy zawartej z inwestorem udziela dziesięcioletniej gwarancji na wykonane prace budowlane na tym odcinku Obwodnicy Wschodniej. Umowa została podpisana 13 maja 2020 roku, a zgodnie z jej ustaleniami czas na zakończenie robót oszacowano na 30 miesięcy. Stąd właśnie listopadowy termin zakończenia robót.

Nowy odcinek trasy będzie miał 9,85 km i połączy drogę wojewódzką nr 455 z drogą krajową nr 98, Kontrakt zawarto w formule "Zaprojektuj i wybuduj", co oznacza, że obejmuje on wszystkie niezbędne przygotowania wraz z realizacją całości. Droga będzie przebiegała przez powiat wrocławski, tereny miasta Wrocławia oraz gminy Długołęka i Czernica.

Głównym celem budowy jest upłynnienie ruchu w okolicy Wrocławia poprzez połączenie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia z drogą ekspresową S8 i Autostradową Obwodnicą Wrocławia. Nowo powstała droga poza dwoma pasami jezdni będzie składać się także z ciągu pieszo-rowerowego, wiaduktów, mostów, nad rzekami i ciekami, dróg serwisowych i dojazdowych oraz niezbędnych urządzeń ochrony środowiska i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. W projekcie przewidziano również liczne przepusty, mające zagwarantować bezpieczną przeprawę dla zwierzyny. Jest to tym bardziej istotne, że nowo budowana droga będzie przebiegać częściowo przez tereny Natura 2000.

Dodatkowo w zakres inwestycji wchodzą także systemy odwadniania terenu, nasadzenia zieleni wzdłuż nowo powstającej drogi, budowa sygnalizacji świetlnej montaż niezbędnych oznakowań. Zgodnie z założeniami kontraktu, po zakończeniu prac ma powstać w pełni funkcjonalny odcinek trasy ze wszystkimi niezbędnymi dodatkami. Prognozuje się, że zrealizowana inwestycja będzie stanowiła poważne odciążenie dla miasta Wrocławia od ruchu generowanego przez gminy. Usprawni również ruch zewnętrzny, dla którego ww. gminy są punktami docelowymi.

Co z odcinkiem południowym Wschodniej Obwodnicy Wrocławia?

Interesująco wyglądają również prace na odcinku południowym, na odcinku od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395 (Żerniki Wrocławskie). Tam planowany termin zakończenia inwestycji to 30 listopada 2022 r. W rejonie inwestycji widać duże zaawansowanie prac, jednak zaznaczyć trzeba, że budowany odcinek to nie jest pełna część południowa. Docelowo, droga ma łączyć się z węzłem A4. Do tego jednak długa droga - według informacji DSDiK odcinek od węzła autostradowego na Bielanach Wrocławskich (ul. Karkonoska) do skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego jest obecnie projektowany, a dokumentacja ma być gotowa do końca marca 2023 r.