Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 28-09-2020
Termy Jakuba w Oławie
7.10.2018

Wybory samorządowe 2018. Kandydaci na Burmistrza Siechnic

Wybory samorządowe odbędą się 21 października. Na Burmistrza Siechnic kandydują: Andrzej Dulski (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość), Jakub Kłosiński (Komitet Wyborczy Wyborców Gmina Fair Play) oraz Milan Ušák (Komitet Wyborczy Wyborców Milana Ušáka - Bezpartyjni).

Siechnice: Wybory samorządowe 2018. Kandydaci na Burmistrza Siechnic
fot. Kandydaci na Burmistrza, od lewej: Andrzej Dulski, Jakub Kłosiński, Milan Ušák

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące kandydatów. Treści pochodzą ze stron internetowych komitetów wyborczych. Kolejność alfabetyczna.

Andrzej Dulski (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)

Urodziłem się we Wrocławiu, mam 38 lat. Jestem absolwentem Wydziału Inżynieryjno -Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W roku 2010 ukończyłem Studia Podyplomowe Rachunkowość i podatki również na Wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym.

Zawodowo zajmuję się Zamówieniami Publicznymi w sferze budżetowej i kieruję pięcioosobowym zespołem. Od 2016 roku jestem przedstawicielem Wojewody Dolnośląskiego w Radzie Społecznej ds. ZOZ Święta Katarzyna.

Prywatnie jestem szczęśliwym mężem i ojcem trójki dzieci.

Jakub Kłosiński (Komitet Wyborczy Wyborców Gmina Fair Play)

Mam 36 lat i jestem rodowitym mieszkańcem Gminy Siechnice. Ukończyłem studia na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Nauk Społecznych. Doświadczenie zawodowe, które zdobyłem jako kierownik w dziale marketingu w międzynarodowym przedsiębiorstwie, wykorzystuję prowadząc rodzinną firmę produkcyjną w Radwanicach.

Od 2016 roku jestem liderem Stowarzyszenia Nasze Drogi. Działam na rzecz rozwoju infrastruktury drogowej, ochrony środowiska oraz propagowania tożsamości lokalnej. Zabiegam o podwyższenie jakości życia mieszkańców oraz ich bezpieczeństwo.

Prywatnie jestem zapalonym sportowcem. Sztuka walki – karate, w którym zdobyłem czarny pas, nauczyła mnie, by w życiu zawsze kierować się zasadami Fair Play.

Dotychczasowe doświadczenia związane z aktywnościami społecznymi utwierdziły mnie w przekonaniu, że podstawę funkcjonowania samorządu powinny stanowić jasne zasady – zasady Fair Play, które chciałbym wprowadzić jako Burmistrz Gminy Siechnice.

Milan Ušák (Komitet Wyborczy Wyborców Milana Ušáka - Bezpartyjni)

Mam 46 lat, jestem mieszkańcem Siechnic od urodzenia. W latach 1991–1996 studiowałem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach administracja oraz prawo. W latach 1997–2002 byłem słuchaczem Studium Doktoranckiego Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UWr. W 2003 roku uzyskałem stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa finansowego.

Po studiach pracowałem w: Biurze Dolnośląskiej Izby Gospodarczej we Wrocławiu oraz Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich – Zespole Terenowym we Wrocławiu. Byłem też członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. W latach 2003-2014 byłem adiunktem w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od 1994 roku byłem radnym Naszej Gminy (byłem nim ponownie od 2009 roku). W latach 1998–2001 byłem Zastępcą Wójta Gminy Święta Katarzyna. Swoje obowiązki pełnię od 9 grudnia 2010 roku. W listopadzie 2014 roku zostałem wybrany przez mieszkańców gminy na kolejną kadencję.

    Z programami kandydatów można zapoznać się na ich stronach internetowych:

    Zobacz też: Wybory samorządowe 2018. Sprawdź gdzie oddać głos.

    Wczytuję komentarze...