Miasto i Gmina Siechnice

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 12-12-2017
Projekty Domów
20.07.2017

Wnioski o świadczenia rodzinne na 2017/2018 (aktualizacja)

Udostępniamy informację Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach dotyczącą składania wniosków o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.

Siechnice: Wnioski o świadczenia rodzinne na 2017/2018 (aktualizacja)

1. Świadczenie wychowawcze 500+ na okres świadczeniowy 2017/2018

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, trwający od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r., można składać od 1 sierpnia 2017 r.
Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami można składać:

  • elektronicznie (ZUS, banki krajowe, Emp@tia, ePUAP),
  • papierowo (kompletnie wypełniony wniosek).

Jednocześnie przypominamy, iż do dnia 30 września 2017 r. realizujemy wypłaty świadczeń wynikające z decyzji na okres zasiłkowy 2016/2017.
Wnioski na dzieci urodzone w trakcie okresu zasiłkowego można składać na bieżąco. Świadczenia przyznawane są od m-ca, w którym został złożony wniosek.

2. Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

Dzień 1 sierpnia 2017 r. to także data początku składania wniosków o:

  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na nowy okres rozpoczynający się 1 października 2017 r.

Jednocześnie przypominamy, iż do dnia 30 września 2017 r. realizujemy wypłaty świadczeń wynikające z decyzji na okres zasiłkowy 2016/2017.

  • zasiłek rodzinny na kolejny okres, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.

Jednocześnie przypominamy, iż do dnia 31 października 2017 r. realizujemy wypłaty świadczeń wynikające z decyzji na okres zasiłkowy 2016/2017.
Wnioski na dzieci urodzone w trakcie okresu zasiłkowego można składać na bieżąco. Świadczenia przyznawane są od m-ca, w którym został złożony wniosek.

W dniu 7 lipca 2017 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, która nowelizuje m.in. ustawy: o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „500+”. Obecnie ustawa oczekuje na podpis Pana Prezydenta RP. Termin wejścia w życie ustawy to 1 sierpnia 2017 r. W konsekwencji tych zmian, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wyda nowe akty wykonawcze regulująca sposób i tryb postępowania w sprawach o ww. świadczenia. W związku ze zmianą wzorów wniosków o ustalenia prawa do świadczeń tutejszy Ośrodek informuje, iż nie posiada jeszcze DRUKÓW WNIOSKÓW. Wnioski na nowy okres będą wydawane od 1 sierpnia 2017 r.

Ponadto informujemy, iż wszystkie sprawy związane ze świadczeniami rodzinnymi będą załatwiane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie, ul. Żernicka 17, sala OSP na I piętrze w godzinach:

  • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7:15 – 14:45,
  • środa w godz. 9:15 – 16:45.

Przyjmowane będą wyłącznie kompletnie wypełnione wnioski!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach uruchomi od dnia 31 lipca 2017 r. dla mieszkańców gminy specjalny numer telefonu, pod którym będzie można uzyskać informacje na temat ogólnych warunków przyznawania świadczeń i składanych dokumentów. Informacja telefoniczna udzielana będzie pomiędzy przyjęciami klientów.

Szczegółowe informacje na temat przyznawanych świadczeń zawarte są na stronie
http://gops-siechnice.org.pl w zakładce FORMY POMOCY lub na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/

Wczytuję komentarze...