Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 27-01-2022
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
26.10.2020

W jakiej formie powinien być złożony wniosek o urlop?

Każdy z nas z niecierpliwością czeka na urlop. Nic dziwnego, w końcu to odpoczynek po ciężkim okresie w pracy i moment, kiedy możemy spędzić czas z rodziną. Warto pamiętać, że co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Ponadto urlop powinien być udzielany zgodnie z planem urlopów, ale oczywiście pracodawca na wniosek pracownika może zgodzić się na przesunięcie wypoczynku na inny termin. Jednak oprócz urlopu, który przeznaczany jest aby cieszyć się słońcem, przepisy regulują także inne rodzaje urlopów. Aby zostały udzielone, należy dopełnić kilku formalności, w tym złożyć odpowiednie wniosek. Jak tego dokonać, przeczytasz w artykule poniżej.

Siechnice: W jakiej formie powinien być złożony wniosek o urlop?

Urlop – czym jest i komu przysługuje

Zgodnie z Kodeksem pracy, każdy pracownik ma prawo do wypoczynku, prawo którego nie może się zrzec. Oznacza to, że pracownik jest w tym okresie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Przepisy regulują różne rodzaje urlopów pracowniczych, do których zaliczane są:

  • Urlop wypoczynkowy
  • Urlop na żądanie
  • Urlop bezpłatny
  • Urlop okolicznościowy
  • Urlopy związane z rodzicielstwem (macierzyński, tacierzyński, ojcowski, wychowawczy, rodzicielski).

Urlop wypoczynkowy ujmowany jest w planie urlopów, który ustala pracodawca w sposób zapewniający ciągłość pracy, ale także wniosku pracowników. Wymiar urlopu wypoczynkowego, wynosi on 20 lub 26 dni – w zależności od ilości przepracowanych lat. W przypadku jego wykorzystania, zawsze mamy możliwość złożenia wniosku o udzielenie urlopu bezpłatnego. Jeśli chodzi o urlop na żądanie, udzielany jest w wymiarze 4 dni w każdym roku kalendarzowym, przy czym pracownika zgłasza potrzebę takiego urlopu najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia.

Zobacz także: Co powinien zawierać wniosek o urlop? W jakiej formie można go złożyć?
 


Elektroniczne wnioski o urlop – wygoda i nowoczesność

Wniosek o udzielenie urlopu, powinien zawierać standardowe dane, właściwe dla każdego wniosku, takie jak imię, nazwisko, stanowisko), nazwę pracodawcy, datę i miejscowość przygotowania wniosku. Oprócz tego powinno znaleźć się tam oznaczenie rodzaju urlopu, prośba o jego udzielenie urlopu oraz termin. Pamiętać należy, że wniosek składamy w formie papierowej, musi zawierać podpis pracownika. Niezbędna jest także akceptacja ze strony pracodawcy. To, w jakiej formie składane będą wniosku o urlopy pracownicze, regulują wewnętrzne przepisy w danej firmie, ponieważ nie regulują tego żadne przepisy prawa. Coraz więcej firm decyduje się na wprowadzenie systemu elektronicznego. Jest to bardzo duże ułatwienie dla pracodawcy i działów kadr, wspomagające proces zarządzania, ale także dla samych pracowników, którzy sprawnie i szybko mogą wysłać wniosek o urlop online. Taką możliwość daje Inewi.pl, z którym szybko i łatwo wprowadzisz Elektroniczne wnioski urlopowe w swoim zakładzie. Zautomatyzowany obieg podań o udzielenie urlopu, wyeliminuje konieczność przechowywania kart w wersji papierowej. Oprócz tego oszczędzi to czas, który można efektywne przeznaczyć na wykonywanie innych zadań. Ponadto dane można powiązać z innymi programami kadrowo-płacowymi, co pozwoli na przygotowywanie sprawozdań i wyciągów.


Wczytuję komentarze...