Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 22-05-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
8.05.2024

Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Siechnicach 2024-2029

We wtorek, 7 maja 2024 roku odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Siechnicach na kadencję 2024-2029. Ślubowanie złożyli Radni oraz Łukasz Kropski, Burmistrz Siechnic. Wybrani zostali również przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz członkowie poszczególnych komisji.

Siechnice: Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Siechnicach 2024-2029

Porządek obrad inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej 2024-2029:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
 4. Wręczenie nowemu Burmistrzowi zaświadczenia o wyborze.
 5. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza.
 6. Wybór przewodniczacego Rady Miejskiej w Siechnicach.
 7. Zakończenie obrad.

Wybory Samorządowe odbyły się w niedzielę, 7 kwietnia 2024 roku. Najwięcej mandatów uzyskali reprezentanci KWW Gmina Fair Play Łukasz Kropski - 9. Kolejne wyniki to KWW Wspólnie dla Gminy Siechnice - 6, KKW Koalicja Obywatelska - 3, KW Prawo i Sprawiedliwość - 3.

Lista Radnych wybranych na kadencję 2024-2029 (w kolejności alfabetycznej):

 • Jarosław Bednarczyk (KKW Koalicja Obywatelska),
 • Konrad Bogdan Bogdał (KWW Gmina Fair Play Łukasz Kropski),
 • Jakub Jan Czyżkowski (KWW Gmina Fair Play Łukasz Kropski),
 • Agnieszka Fligiel (KWW Gmina Fair Play Łukasz Kropski),
 • Piotr Krzysztof Gądziński (KWW Wspólnie dla Gminy Siechnice),
 • Marta Wanda Hefko (KW Prawo i Sprawiedliwość),
 • Karolina Karpińska (KWW Gmina Fair Play Łukasz Kropski),
 • Jakub Janusz Kłosiński (KWW Gmina Fair Play Łukasz Kropski),
 • Alina Katarzyna Kłosowska (KWW Gmina Fair Play Łukasz Kropski),
 • Monika Żywia Korab (KKW Koalicja Obywatelska),
 • Anna Kozdrowicka (KWW Wspólnie dla Gminy Siechnice),
 • Tomasz Piotr Kozimor (KWW Wspólnie dla Gminy Siechnice),
 • Dariusz Jacek Lewera (KWW Gmina Fair Play Łukasz Kropski),
 • Katarzyna Małgorzata Nowak-Pokorny (KWW Gmina Fair Play Łukasz Kropski),
 • Jolanta Olczak (KW Prawo i Sprawiedliwość),
 • Miłosz Michał Roman (KKW Koalicja Obywatelska),
 • Maria Sulikowska (KWW Wspólnie dla Gminy Siechnice),
 • Krzysztof Świerzko (KW Prawo i Sprawiedliwość),
 • Milan Ušák (KWW Wspólnie dla Gminy Siechnice),
 • Anna Witka (KWW Gmina Fair Play Łukasz Kropski),
 • Danuta Ziobrowska (KWW Wspólnie dla Gminy Siechnice).

Ślubowanie złożył również Łukasz Kropski obejmujący funkcję Burmistrza Siechnic:

Obejmując urząd Burmistrza Gmina Siechnice uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg.

Na pierwszym spotkaniu nowej Rady wybrany został jej przewodniczący - Miłosz Roman oraz wiceprzewodniczące Rady Miejskiej - Katarzyna Nowak-Pokorny i Alina Kłosowska.

Podczas sesji Radni wybrali także skład 5 stałych komisji Rady Miejskiej w Siechnicach:

Komisja Budżetu i Finansów:
Konrad Bogdał - przewodniczący, Jakub Kłosiński, Jakub Czyżkowski, Miłosz Roman, Dariusz Lewera, Krzysztof Świerzko, Piotr Gądziński, Maria Sulikowska, Tomasz Kozimor

Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy:
Jakub Czyżkowski - przewodniczący, Jarosław Bednarczyk, Miłosz Roman, Alina Kłosowska, Katarzyna Nowak-Pokorny, Agnieszka Fligiel, Jolanta Olczak, Milan Ušák, Maria Sulikowska

Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej:
Karolina Karpińska - przewodnicząca, Anna Witka, Alina Kłosowska, Katarzyna Nowak-Pokorny, Monika Korab, Marta Hefko, Tomasz Kozimor, Anna Kozdrowicka, Danuta Ziobrowska

Komisja Rewizyjna:
Agnieszka Fligiel - przewodnicząca, Monika Korab, Konrad Bogdał, Anna Kozdrowicka, Danuta Ziobrowska

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Jolanta Olczak - przewodnicząca, Dariusz Lewera, Jakub Kłosiński, Karolina Karpińska, Jarosław Bednarczyk, Anna Witka, Krzysztof Świerzko, Marta Hefko