Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 16-05-2022
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
7.01.2021

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Siechnicach w najbliższy weekend

W ramach opłat za wywóz śmieci Mieszkańcy Gminy Siechnice mogą korzystać z Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (mPSZOK). Najbliższa okazja do pozbycia się m.in. odpadów budowlanych czy choinek już w najbliższy weekend. Zobacz co i gdzie możesz wyrzucić.

Siechnice: Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Siechnicach w najbliższy weekend

Kontener na odpady podstawiony zostanie przy skrzyżowaniu ulic Staszica i Kwiatkowskiego (za rondem). Najbliższy termin zbiórki to sobota, 9 stycznia 2021 roku. Odpady można przywozić w godzinach od 10:00 do 18:00.

Do kontenera można wyrzucać m. in.

 • żużle i popioły z palenisk domowych,
 • opakowania po: olejach silnikowych i spożywczych, środkach ochrony roślin - z przydomowych ogródków, dezynsekcji i deratyzacji, farbach i rozpuszczalnikach,
 • zużyte opony rowerowe, motorowerowe, motocyklowe, z innego sprzętu domowego (np. wózków dla dzieci) oraz z samochodów osobowych,
 • filtry paliwowe i olejowe z motorowerów, motocykli i samochodów osobowych wymienianych przez ich właścicieli,
 • tworzywa sztuczne z pojazdów samochodowych - pojedyncze ilości,
 • gruz betonowy i ceglany,
 • odpady ceramiczne,
 • zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, budowlane i rozbiórkowe,
 • usunięte tynki, tapet, okleiny itp.,
 • szkło płaskie,
 • odpadowa papa,
 • odpady metalowe - opakowania i drobne części metalowe,
 • materiały izolacyjne np. styropian, wełna mineralna itp.,
 • papier, tektura, makulatura zmieszana, tekstylia,
 • opakowania ze szkła,
 • odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
 • rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne,
 • środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności - z ogródków przydomowych,
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
 • urządzenia zawierające freony,
 • oleje spożywcze,
 • oleje i tłuszcze inne niż jadalne,
 • farby, tusze, farby drukarskie, niezawierające substancji niebezpiecznych,
 • detergenty zawierające substancje niebezpieczne (w tym płyny samochodowe eksploatacyjne),
 • leki cytotoksyczne i cytostatyczne - leki przeciwnowotworowe, leki inne niż wymienione powyżej,
 • akumulatory samochodowe i baterie wielkogabarytowe, pozostałe baterie i akumulatory - alkaliczne,
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
 • drewno zawierające substancje niebezpieczne, odpady drewna inne niż niebezpieczne - gałęzie, odpady zielone - trawa i liście, gleba i ziemia w tym kamienie,
 • tworzywa sztuczne,
 • odpady wielkogabarytowe.
   

Aby odpady zostały przyjęte należy uzupełnić (na miejscu lub wcześniej) formularz, na którym podamy wykaz śmieci oraz swoje dane. Pełna lista przyjmowanych odpadów, regulamin oraz formularz przyjęcia odpadów znajduje się na stronach Związku Międzygminnego Ślęza - Oława.

W 2021 roku kontener mPSZOK w Siechnicach podstawiony będzie również 19 maja i 17 listopada. Harmonogram objazdowej zbiórki jest w trakcie przygotowania.