Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 19-10-2021
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
14.07.2020

Konsultacje dotyczące zmian w Siechnickiej Komunkacji Publicznej

Trwają konsultacje dotyczące funkcjonowania Siechnickiej Komunikacji Publicznej. Urząd Miejski opublikował analizę dotychczasowej organizacji linii autobusowych oraz projekt zmian. Wśród propozycji znajdziemy m.in. modyfikacje przebiegu wybranych linii, wprowadzenie "dwucyfrowych" linii kursujących jedynie wewnątrz gminy czy wprowadzenie cyklicznych częstotliwości odjazdów. Połączenia zyskać mają także nowe obszary Siechnic - ul. Henryka III oraz Prawocińska.

Siechnice: Konsultacje dotyczące zmian w Siechnickiej Komunkacji Publicznej

Wśród ogólnych założeń dyskutowanych zmian jest mi.in. uruchomienie linii wewnątrzgminnych z dofinansowania rządowego. Poza korektą istniejących połączeń planowane jest nowe połączenie bezpośrednie do Wrocławia przez Blizanowice i Trestno. Kolejne obszary proponowanych zmian to:

  • wprowadzenie równoodstępowych odjazdów linii,
  • podniesienie czytelności poprzez ograniczenie liczby linii przy zachowaniu liczby kursów na trasie Wrocław - Radwanice - Siechnice,
  • wzrost efektywności eksploatacyjnej,
  • poprawa punktualności kursowania autobusów,
  • nowe połączenia bezpośrednie,
  • dodatkowe kursy w soboty na trasie Wrocław - Radwanice - Siechnice.

Jak zauważono w analizie przygotowanej przez TRAKO istotne jest również dobre skoordynowanie godzin odjazdów pomiędzy różnymi linii oraz obsługa nowych węzłów przesiadkowych w Siechnicach i Świętej Katarzynie.

Koncepcja zakłada lepszą, prostszą kategoryzację linii. Zaproponowany został podział na trzy kategorie: podstawowe (codzienne, łączące Wrocław i gminę Siechnice), uzupełniające (kursujące w dni robocze na alternatywnych trasach między Wrocławiem i gminą Siechnice) oraz dodatkowe, z rządowym dofinansowaniem, obejmujące wschodnie i południowe miejscowości łączące je z węzłami przesiadkowymi (nowa numeracja - linie 83, 84, 85).

Linie wewnątrzgminne (83, 84, 85) mają na celu rozszerzyć zasięg komunikacji o nieobsługiwane dotąd obszary takie jak ul. Henryka III i ul. Prawocińską w Siechnicach oraz ul. Dąbrowskiego w Świętej Katarzynie.

Pełny projekt zmian wraz z proponowanymi trasami linii i mapami został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Siechnice (w sekcji "Załączniki").

Na uwagi mieszkańców Urząd Miejski czeka do 17 lipca 2020 roku. Komentarze należy zgłaszać drogą mailową pod adresem [email protected] Jak czytamy w informacji Urzędu Miejskiego wprowadzenie zmian planowane jest na wrzesień bieżącego roku.

Informacja na podstawie Koncepcji Optymalizacji Oferty Przewozowej Siechnickiej Komunikacji Publicznej, TRAKO Projekty Transportowe opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Siechnice.

Wczytuję komentarze...