Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 19-07-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
4.11.2017

Dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych - spotkanie

Gmina Siechnice bierze udział w projekcie "Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska". Spotkanie informacyjne dla Mieszkańców odbędzie się we wtorek, 7 listopada 2017 r. w Urzędzie Miejskim.

Siechnice: Dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych - spotkanie

Celem projektu jest udzielenie mieszkańcom wybranych gmin grantów na przedsięwzięcia dotyczące podłączenia i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych. 

Program skierowany jest do właścicieli/współwłaścicieli budynków jednorodzinnych, niezalegających z podatkami na rzecz gminy. Należy również posiadać środki finansowe na realizację przedsięwzięcia (środki na koncie lub kredyt).

Ponadto inwestycja musi spełniać założenia:

 • dotyczyć budynku jednorodzinnego,
 • budynek powinien być wyposażony w trójfazową instalację elektryczną,
 • energia wyprodukowana z systemu będzie przeznaczona tylko na potrzeby gospodarstwa domowego,
 • budynek jest używany legalnie w rozumieniu prawa budowlanego,
 • zostanie zapewnione stabilne łącze internetowe,
 • moc znamionowa instalacji mieści się w przedziale 3kW - 10kW.

Dodatkowo premiowane będą projekty instalacji:

 • posadowionych na dachu budynku jednorodzinnego,
 • których moc wynosić będzie 4,5 kWp - 6 Wp,
 • w ramach których planowana jest podwyższona efektywność wytwarzania energii
 • których moc zostanie dopasowana do zapotrzebowania na energię elektryczną gospodarstwa domowego
 • dla których zostanie wykonana (lub istnieje) instalacja odgromowa.

Gmina Siechnice jest jedną z 14 gmin na terenie Dolnego Śląska biorących udział w projekcie. Łącznie do 31 sierpnia 2019 r. planowany jest montaż około 600 instalacji, około 40 z nich powstanie na terenie naszej gminy.

Spotkanie informacyjne w Gminie Siechnice odbędzie się 7 listopada 2017 r. o godzinie 17.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Siechnicach (III piętro), ul. Jana Pawła II 12. 

Więcej informacji na stronie internetowej projektu: http://pv-projekt.pl.

 • Więcej
 • w kategorii inne