Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 31-05-2020
Termy Jakuba w Oławie
14.07.2016

Rewitalizacja – konsultacje

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, lokalnych liderów oraz partnerów społecznych na spotkania konsultacyjne służące opracowaniu Programu Rewitalizacji dla Gminy Siechnice na lata 2016-2023. Spotkania będą okazją do podzielenia się swoimi pomysłami dotyczącymi działań rewitalizacyjnych i pozwolą na wspólne wypracowanie oczekiwanych projektów rewitalizacyjnych.

Siechnice: Rewitalizacja – konsultacje

Terminy spotkań: 

  • 22 lipca 2016 r. (piątek) o godz. 17:30 – Otwarte spotkanie konsultacyjne w formule warsztatów (Wypracowanie założeń operacyjnych Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym wizji obszaru rewitalizacji, celów głównych i szczegółowych programu), 
  • 1 sierpnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 17:30 – Debata publiczna (Dyskusja publiczna nt. propozycji wizji, celów, kierunków i działań rewitalizacyjnych).

Miejsce spotkań:

Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Siechnicach (III piętro) przy ul. Jana Pawła II 12 w Siechnicach.

Moderacja spotkań:

Instytut Badawczy IPC Spółka z o.o.

W ramach spotkań zapewniony będzie poczęstunek.

Weź udział w spotkaniu lub wypełnij kartę projektu i zgłoś zadanie rewitalizacyjne do dokumentu!

Istotną częścią programu rewitalizacji jest lista planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych zgłaszanych przez interesariuszy. Formularz służący do zbierania pomysłów/propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi sposobu jego wypełnienia znajduje się w załącznikach.

Wypełniony formularz można przesłać na adres [email protected] lub złożyć osobiście w Biurze ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach przy ul. Jana Pawła II 12, pok. 104 (I piętro).

Obszary na których Gmina Siechnice zamierza prowadzić rewitalizację to:

  • Obszar rewitalizacji: Siechnice – centrum miasta o pow. ok. 153,32 ha.
  • Obszar rewitalizacji Święta Katarzyna – centrum miejscowości o pow. ok. 31,37 ha.
  • Obszar rewitalizacji Radwanice – ul. Kolejowa o pow. 4,12 ha.
  • Obszar rewitalizacji Radwanice – ul. Reja, Spokojna, Szkolna, Wrocławska o pow. 12,32 ha.
  • Obszar rewitalizacji Żerniki Wrocławskie – centrum miejscowości o pow. ok. 45,2 ha.

Materiały poglądowe wraz z mapami i zakresami ulic obszarów rewitalizacji dostępne są tutaj.

Działania rewitalizacyjne zaplanowane na obszarach zdegradowanych wskazanych w Programie Rewitalizacji mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania, m.in. z funduszy UE w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Wczytuję komentarze...