Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 26-05-2020
Termy Jakuba w Oławie
9.10.2016

Dofinansowanie do ciepła sieciowego

Przypominamy, że do końca tygodnia można składać wnioski o dofinansowanie do ciepła sieciowego w okresie październik – grudzień 2016 r. Dopłaty przekazywane są na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Siechnice a Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Siechnice: Dofinansowanie do ciepła sieciowego

O dofinansowanie do ciepła sieciowego mogą ubiegać się osoby, które są w trudnej sytuacji finansowej, stale zamieszkują na terenie gminy Siechnice i korzystają z ciepła sieciowego wyprodukowanego przez KOGENERACJĘ S.A.

Dochód uprawniający do otrzymania pomocy finansowej:

  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 1544,48 zł netto
  • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 1103,20 zł netto.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o uzyskanym dochodzie w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.

Zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania i uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach, ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna, tel. (71) 311 39 68, pok. 103.

Wczytuję komentarze...