Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 22-11-2019
Termy Jakuba w Oławie
30.04.2018

Znaki dla czołgów na wiadukcie w Siechnicach

Na wiadukcie w ciągu drogi krajowej 94 w Siechnicach GDDKiA zamontowała nowe oznakowanie. Żółte tablice przeznaczone są dla kierujących pojazdami wojskowymi. Zobacz co oznaczają nowe znaki.

Siechnice: Znaki dla czołgów na wiadukcie w Siechnicach

Tablice te opisują klasę obciążenia mostu i umieszczane są na trasach wykorzystywanych przez wojsko. Oznakowanie to w większości przypadków ma charakter doraźny i stosowane jest w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych. Na stałe znaki oznaczone literą "W" są instalowane jedynie w ciągu dróg szczególnie wykorzystywanych przez wojsko - np. w okolicach poligonów.

Znaki umieszcza się na początku tras uczęszczanych przez pojazdy wojskowe oraz bezpośrednio przed mostami i wiaduktami na tych odcinkach.

Widoczne przy wiadukcie w Siechnicach znaki to:

  • znak W-4 Klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym dla pojazdów kołowych,
  • znak W-5 Klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym dla pojazdów gąsienicowych.

Widoczne na znakach numery wskazują na maksymalną klasę pojazdów, które mogą poruszać się po obiekcie mostowym. Klasa ta, określana jako MLC (Military Load Classification) jest standardowym oznaczeniem NATO. Pojazd wojskowy ma również wyznaczoną klasę MLC i nie może wjechać na most o mniejszej klasie MLC niż jego własna klasa. Istnieje 16 poziomów obciążenia - od MLC 4 do MLC 150.

Na podstawie: INSTRUKCJA oznakowania mostów, wiaduktów i promów znakami wojskowej klasyfikacji obciążeń, GDDKiA, wikipedia.pl

Wczytuję komentarze...