Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 14-04-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
28.03.2024

Zapytaliśmy kandydatów na Burmistrza o wizję gminy Siechnice. Zobacz odpowiedzi

Już wkrótce wybory samorządowe, podczas których wybierać będziemy m.in. Burmistrza Siechnic. Zadaliśmy pytania wszystkim kandydatom - o problemy gminy, inwestycje i priorytety na nadchodzącą kadencję. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami.

Siechnice: Zapytaliśmy kandydatów na Burmistrza o wizję gminy Siechnice. Zobacz odpowiedzi

Na poniższe pytania zadane przez naszą redakcję odpowiedzi udzielili wszyscy kandydaci. Odpowiedzi te umieszczamy w kolejności numerów kandydatów na karcie głosowania.

1. Dlaczego zdecydował się Pan kandydować na urząd Burmistrza?

Leopold Gomułkiewicz:

Po pierwsze, ponieważ każdy ma do tego prawo po ukończeniu 25 roku życia. Po drugie, trudno znaleźć mi wśród obecnej społeczności pozytywnej opinii obecnego burmistrza. Po trzecie, chciałbym zmienić los mieszkańców Naszej gminy.

Łukasz Kropski:

Jestem mieszkańcem Gminy Siechnice praktycznie od urodzenia, a od 14 lat aktywnie działam na rzecz rozwoju naszej lokalnej społeczności, pełniąc funkcję radnego od lat mogę śledzić to jak nasza gmina się rozwija, ale również jak często za tym rozwojem nie nadąża pod kątem infrastruktury wodnej czy oświatowej. Często przyczyną jest sposób zarządzania i brak szerokiej dyskusji oraz wykorzystania potencjału naszych mieszkańców. Sposób zarządzania i brak słuchania mieszkańców przez obecne władze to główne powody mojego kandydowania.

Już w poprzednich wyborach rozważałem możliwość startu, jednak wtedy było za wcześniej. Dzisiaj po 5 latach i ukończeniu dodatkowych studiów m.in. z zakresu zamówień publicznych, rachunkowości budżetowej i finansów publicznych oraz nabyciu doświadczenia w zarządzaniu w międzynarodowej korporacji w branży IT mogę jednoznacznie stwierdzić że jestem gotowy by w sposób nowoczesny zarządzać gminą i rozwijać ją zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami mieszkańców.

Milan Ušák:

Zdecydowałem się kandydować na urząd burmistrza ponieważ uważam, że mam niezbędne przygotowanie zawodowe, doświadczenie oraz doskonałą znajomość naszej gminy.

Jestem absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadam stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa finansowego. Ukończyłem też studia podyplomowe w Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu na Politechnice Wrocławskiej uzyskując dyplom Executive Master of Business Administration. Nabyłem liczne doświadczenia pracując w administracji publicznej oraz w organach kontroli i ochrony prawa (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu). Przez wiele lat pełniłem też funkcję radnego naszej gminy.

Uważam, że nadchodząca kadencja będzie kadencją również bardzo trudną, niosącą także nowe wyzwania związane z koniecznością przygotowania się gminy i Polski do zagrożenia zewnętrznego. Konieczna jest budowa nowoczesnego systemu obrońcy cywilnej jak i przygotowania mieszkańców do ewentualnych skutków ataku zbrojnego na Polskę.

Mam nadal bardzo dużo energii, nowych pomysłów i wraz z kierowanym przeze mnie zespołem Urzędu Miejskiego i pracowników jednostek gminnych posiadamy wypracowaną z mieszkańcami miasta i gminy, radnymi, spójną, konsekwentną wizję prowadzenia gminy w kolejnych latach jej zrównoważonego rozwoju.

2. Jakie są Pana zdaniem trzy najważniejsze problemy miasta/gminy? Jak zamierza je Pan rozwiązać?

Leopold Gomułkiewicz:

Najważniejszym problemem jest to, że budowana siedziba nie jest własnością gminy, a jest w rękach prywatnych. Jest dodatkowym kosztem gminy. Problem ten rozwiązać należy najlepiej zgodnie z prawem.

Kolejnym problemem jest niedokończona kanalizacja całej gminy. W szczególności terenów wodonośnych albo w bliskim sąsiedztwie tych terenów. Żeby rozwiązać ten problem zamierzam skorzystać z dostępnych możliwości dofinansowania.

Także plany zagospodarowania przestrzennego nie służą wszystkim mieszkańcom gminy. Moim zdaniem trzeba stworzyć nowy uczciwy plan zagospodarowania przestrzennego korzystając z opinii rzetelnych i prawdziwych rzeczoznawców.

Łukasz Kropski:

Z perspektywy mieszkańca też trzy największe problemy to moim zdaniem szeroko rozumiany transport, czysta woda i jej ciśnienie oraz oświata. Chociaż też tak jak wcześniej powiedziałem dużym problemem naszej gminy jest sam sposób funkcjonowania urzędu i jego zarządzanie.

Transport co do zasady trzeba traktować jako system - drogi, ścieżki pieszo-rowerowe, komunikacja autobusowa, kolej. Stawiamy sobie za cel tak rozwinąć ten system żeby z każdego miejsca w gminie w ciągu 15 minut było można dotrzeć do miejsca docelowego w gminie lub węzła przesiadkowego, a z niego w 15 minut do Wrocławia. Zmiany komunikacji i nowa sieć połączeń oprzemy o badania potrzeb transportowych, ponieważ utarła się w naszej gminie taka legenda że wszyscy jeżdżą do „galerii dominikańskiej”, a przecież doskonale wiemy że mamy rzesze studentów dla których plac grunwaldzki jest atrakcyjniejszy, mamy mieszkańców którzy jeżdżą w kierunku wrocławskich Krzyk, czy na węzeł bielański. Sprawimy, że autobus w kierunku Wrocławia i pierwszych pętli tramwajowo-autobusowych będzie jeździł co 15 minut. Dodatkowo połączenia kolejowe oraz ich synchronizacja z rozkładem jazdy autobus to coś oczym mówimy już od dawna. Uprawnieniem komunikacji będzie również wprowadzenie wspólnej taryfy z miastem Wrocław w ramach Urbancard.

Połączymy również nasze miejscowości ścieżkami rowerowymi dzięki, którym poruszanie się po gminie rowerem będzie możliwe i bezpieczne, a dodatkowo włączymy Gminę Siechnice do systemu Wrocławskiego Roweru Miejskiego.

Podstawowym elementem systemu transportu są drogi - tutaj stawiamy sprawę jasno - do końca 2024 roku we współpracy z jednostkami pomocniczymi oraz mieszkańcami określimy kolejność realizacji dróg na całą kadencję i będziemy ten plan konsekwentnie realizować. Mamy też pomysł jak zrealizować do 50% więcej dróg tymi sami nakładami finansowymi.

Woda i jej ciśnienie to… temat rzeka. W pierwszej kolejności chcemy przywrócić mieszkańcom zaufanie do tego co płynie w kranie poprzez wprowadzenie regularnych badań jakości wody na sieci, jak najbliższej końcowych odbiorców. Jednym z pierwszych moich zadań po wygranych wyborach będzie spotkanie z szefostwem wrocławskiego MPWiK, naprawa relacji, negocjacja większych dostaw wody oraz nawiązanie współpracy w zakresie właśnie badań jakości wody, ale podnoszenia kompetencji kadr naszego ZGK.
Oczywiście musimy też rozwijać nasz system ujęć oraz modernizować o rozbudowywać stację uzdatniania wody oraz oczyszczenie. Budową dodatkowych zbiorników wody czystej i stacji podnoszenia ciśnienia rozwiąże problem braków wody w okresie dużych rozbiorów, a szczególnie w lecie.

No i oświata - oprócz tego, że w naszych szkołach muszą powstać świetlice i stołówki z prawdziwego zdarzenia, koniec z jedzeniem na plastikach w szkołach, musimy zmienić myślenie jeżeli chodzi o dotowanie przedszkoli i żłobków. Szkoły za nas raczej nikt nie wybuduje, ale z przedszkolami i żłobkami już jest inaczej. Systemową odpowiedzią na brak miejsc w żłobkach i przedszkolach jest stworzenie takiego klimatu i racjonalnego podejścia do zasad dotacji, aby przedsiębiorcy tworzyli te miejsc jaka najbliższej mieszkańców. Oszczędzi to czas rodzicom i będzie efektywniejsze dla budżetu gminy.

Milan Ušák:

Rozbudowa i modernizacja układu drogowego.

Większa produkcja wody i poprawa jej jakości oraz zwiększenie zakupów u dostawcy zewnętrznego (MPWiK).

Rozwój komunikacji zbiorowej – autobusowej i kolejowej oraz infrastruktury dla tej komunikacji (węzły przesiadkowe, przystanki, system informacji pasażerskiej).

Ale uważam, że bardzo ważne są również:
Zwiększenie poziomu aktywności społecznej i odporności naszej społeczności lokalnej na zagrożenia zewnętrzne

Konsekwentna rewitalizacja poprzemysłowego kompleksu starej EC Czechnica, w tym utworzenie szkoły średniej

3. Jakie trzy najważniejsze inwestycje zamierza Pan zrealizować w mieście/gminie?

Leopold Gomułkiewicz:

W pierwszej kolejności powinniśmy przywrócić własność ratusza. Budynek został przekazany nie z winy mieszkańców. A potem według kolejności Rady Gminy.

Łukasz Kropski:

Dzienny dom pobytu dla osób starszych.
Centrum aktywności lokalnej - z salą widowiskową, miejscem dla organizacji pozarządowych oraz młodzieży.
I coś co nie do końca leży w gestii gminy i będzie wymagało współpracy na szczeblu rządowym - ciąg pieszo-rowerowy na całym odcinku DK94

Milan Ušák:

Pytanie to jest związane bezpośrednio z moją poprzednią odpowiedzią.

Najważniejsze inwestycje planowane do wykonania na terenie gminy można podzielić na trzy bloki:
1. WODOCIĄGOWE - dalsze inwestycje na rzecz poprawy jakości wody do spożycia i zwiększania możliwości produkcyjnych Stacji Uzdatniania Wody.
2. KOMUNIKACYJNE - budowa kolejnych etapów multimodalnych węzłów przesiadkowych w Siechnicach i Świętej Katarzynie; budowa parkingów P&R przy stacjach w: Smardzowie, Zębicach, Kotowicach; budowa dojazdu do przystanku kolejowego Iwiny od strony tzw. „starych” Iwin wraz z P&R - przedłużenie ul. Polnej.
3. EDUKACYJNE I OPIEKUŃCZE - dalsza rozbudowa szkół podstawowych w: Żernikach Wrocławskich, Świętej Katarzynie, Radwanicach; rozpoczęcie rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach oraz rozbudowa żłobka w Siechnicach (o 210 miejsc).

Trudno w kilku zdaniach opowiedzieć o zaplanowanych zadaniach i - dzięki pracy mojej i dużemu zaangażowaniu pracowników Urzędu Miejskiego - już pozyskanych dofinansowaniach zewnętrznych na następną kadencję w kwocie około 100 000 000 zł na ich realizację. Dlatego zapraszam wszystkich mieszkańców gminy do zapoznania się z programem moim oraz kandydatów do Rady Miejskiej z KWW Wspólnie dla Gminy Siechnice na stronie internetowej https://wspolniedlagminysiechnice.pl .

Zachęcam też Państwa do uczestnictwa bezpośrednio w auli SP2 w Siechnicach (przy ul. Księżnej Anny z Przemyślidów) lub zdalnie (na FB komitetu https://www.facebook.com/wspolniedlagminysiechnice/) w debacie kandydatów na stanowisko burmistrza w dniu 2 kwietnia o godzinie 18:00. Zaprezentuję tam wiele informacji i pomysłów na przyszłą kadencję.
 

4. Na co przede wszystkim położy Pan nacisk obejmując funkcję Burmistrza?

Leopold Gomułkiewicz:

Na uczciwość.

Łukasz Kropski:

Na słuchanie mieszkańców i jednostek pomocniczych - chce by regularnie odbywały się kawiarenki obywatelskie, dyskusje o tym jak ma wyglądać gmina, co można zrobić lepiej, bo zawsze coś można. Bardzo ważne jest również to żeby z wszystkich spotkań powstawał protokół i który precyzuje ustalenia i pozwala na kontrolę podjętych działań. Tak jak w ostatnich latach regularnie prowadziłem swoje czwartkowe live, opowiadając o tym co się dzieje w gminie, tak po wygranych wyborach położę nacisk na to żeby byc burmistrzem mieszkańców a gmina - gmina 30 tysięcy mieszkańców, a nie jednego człowieka.

Milan Ušák:

Na rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego i aktywizację społeczną m.in. poprzez wdrożenie budżetu obywatelskiego i rozwijanie mechanizmów komunikacji z mieszańcami. Kontynuowanie dobrych relacji z innymi samorządami i instytucjami, z którymi gmina współpracuje.

Zachęcam wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w wyborach w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Programy wyborcze kandydatów

Poprosiliśmy również o przesłanie programów wyborczych, aby Mieszkańcy mogli zapoznać się z ich pełną treścią. Poniżej linki do materiałów:

Debata kandydatów

We wtorek, 2 kwietnia o godzinie 18:00 w auli SP2 w Siechnicach, przy ul. Księżnej Anny z Przemyślidów odbędzie się debata kandydatów na stanowisko burmistrza Siechnic.
 

Wybory Samorządowe 2024 odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia 2024 roku. Lokale otwarte będą od godziny 7:00 do godziny 21:00.

Odpowiedzi na pytania zostały zamieszczone w oryginalnej formie. Dziękujemy kandydatom za udzielenie odpowiedzi.