Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 25-01-2021
Reklama w serwisie · Kup banner online
13.10.2019

Praca w Bibliotece w Świętej Katarzynie – oferta pracy

Centrum Kultury w Siechnicach ogłasza nabór na stanowisko bibliotekarza. Miejscem pracy nowo przyjętej osoby będzie Biblioteka Publiczna im. Andrzeja Waligórskiego w Świętej Katarzynie, a planowane zatrudnienie ma nastąpić od listopada 2019 roku w pełnym wymiarze czasu pracy.

Siechnice: Praca w Bibliotece w Świętej Katarzynie – oferta pracy

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie/wyższe w zakresie związanym z zadaniami biblioteki lub odnoszące się do bibliologii lub inne humanistyczne,
 • dobra znajomość zasad udostępniania zbiorów,
 • bardzo dobra znajomość standardów bibliograficznych,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w jednym z istniejących zintegrowanych systemów bibliotecznych – preferowany MAK+,
 • dobra znajomość posługiwania się katalogami i inwentarzami,
 • dobra znajomość księgozbioru, źródeł informacji, zasad gromadzenia i opracowania zbiorów,
 • dobra znajomość ustawy o bibliotekach i ustawy o organizowaniu i prowadzenia działalności kulturalnej,
 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows).
   

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie w pisaniu projektów,
 • preferowane - co najmniej 1 rok udokumentowanej pracy w bibliotece,
 • sumienność i zaangażowanie w rozwój biblioteki,
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
   

Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • gromadzenie zbiorów bibliotecznych, czasopism i innych typów dokumentów na podstawie ich indywidualnej oceny,
 • porządkowanie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych w celu efektywnego ich wykorzystywania przez czytelników,
 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych, opracowywanie katalogów i innych źródeł informacji o zbiorach bibliotecznych na nośnikach tradycyjnych i elektronicznych,
 • pobudzanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, współdziałanie w upowszechnianiu wiedzy edukacji kulturalnej (np. organizowanie spotkań autorskich, warsztatów dla dzieci i dorosłych, wystaw, prelekcji itp.),
 • prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie bibliotekarstwa, bibliografii i informacji naukowej dla czytelników.
   

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i życiorys (CV), ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Kultury w Siechnicach, ul. Fabryczna 15, 55-011 Siechnice, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego".
   

Centrum Kultury oferuje:

 • umowa o pracę,
 • odpowiednie stanowisko i miłą atmosferę w pracy,
 • dobre warunki pracy,
 • możliwość stabilizacji zawodowej i rozwoju.
   

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty w terminie do 25.10.2019 r. można:

 • przesłać pocztą na adres: Centrum Kultury w Siechnicach, ul. Fabryczna 15, 55-011 Siechnice (decyduje data wpływu) z adnotacją: "Nabór na stanowisko Bibliotekarz",
 • składać osobiście w siedzibie biura CK (adres jw.),
 • przesłać drogą elektroniczną na adres: [email protected].
   

Zasady ogólne rekrutacji:
W wyniku analizy otrzymanych dokumentów przez Dyrektora Centrum Kultury w Siechnicach zostaną wytypowani kandydaci, których CK powiadomi telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Informacja CK

 • Więcej
 • w kategorii praca
Wczytuję komentarze...