Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 30-06-2022
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
28.04.2021

Okazja do porządków! Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Siechnicach

Związek Międzygminny Ślęza-Oława informuje o organizacji Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zobacz, jakie odpady będzie można wyrzucić podczas najbliższego terminu - w maju 2021 roku.

Siechnice: Okazja do porządków! Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Siechnicach

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (mPSZOK) będzie zlokalizowany w Siechnicach przy skrzyżowaniu ulic Staszica i Kwiatkowskiego (za rondem w kierunku wału) w środę, 19 maja 2021 roku.

Do kontenera na odpady będziemy mogli wyrzucić m.in.

 • żużle i popioły z palenisk domowych,
 • opakowania po: olejach silnikowych i spożywczych, środkach ochrony roślin - z przydomowych ogródków, dezynsekcji i deratyzacji, farbach i rozpuszczalnikach,
 • zużyte opony rowerowe, motorowerowe, motocyklowe, z innego sprzętu domowego (np. wózków dla dzieci) oraz z samochodów osobowych,
 • filtry paliwowe i olejowe z motorowerów, motocykli i samochodów osobowych wymienianych przez ich właścicieli,
 • tworzywa sztuczne z pojazdów samochodowych - pojedyncze ilości,
 • gruz betonowy i ceglany,
 • odpady ceramiczne,
 • zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, budowlane i rozbiórkowe,
 • usunięte tynki, tapet, okleiny itp.,
 • szkło płaskie,
 • odpadowa papa,
 • odpady metalowe - opakowania i drobne części metalowe,
 • materiały izolacyjne np. styropian, wełna mineralna itp.,
 • papier, tektura, makulatura zmieszana, tekstylia,
 • opakowania ze szkła,
 • odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
 • rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne,
 • środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności - z ogródków przydomowych,
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
 • urządzenia zawierające freony,
 • oleje spożywcze,
 • oleje i tłuszcze inne niż jadalne,
 • farby, tusze, farby drukarskie, niezawierające substancji niebezpiecznych,
 • detergenty zawierające substancje niebezpieczne (w tym płyny samochodowe eksploatacyjne),
 • leki cytotoksyczne i cytostatyczne - leki przeciwnowotworowe, leki inne niż wymienione powyżej,
 • akumulatory samochodowe i baterie wielkogabarytowe, pozostałe baterie i akumulatory - alkaliczne,
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
 • drewno zawierające substancje niebezpieczne, odpady drewna inne niż niebezpieczne - gałęzie, odpady zielone - trawa i liście, gleba i ziemia w tym kamienie,
 • tworzywa sztuczne,
 • odpady wielkogabarytowe.

Pełna lista przyjmowanych odpadów oraz regulamin przyjęcia odpadów znajduje się na stronie Związku Międzygminnego Ślęza - Oława. Kolejna okazja do pozbycia się odpadów w 2021 roku w ramach mPSZOKu będzie 17 listopada.