Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 09-05-2021
Reklama w serwisie · Kup banner online
14.07.2018

Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Warto wiedzieć, że w ramach opłat za wywóz śmieci mamy możliwość bezpłatnego oddawania odpadów w Mobilnych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Przynajmniej raz w miesiącu, w wyznaczonym miejscu na terenie gminy, możemy pozbyć się m. in. zużytego sprzętu elektrycznego, odpadów rozbiórkowych i budowlanych, odpadów niebezpiecznych. Zobacz harmonogram MPSZOK.

Siechnice: Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

W gminie Siechnice Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dostępny jest w następujących lokalizacjach i terminach (harmonogram na 2018 rok):

 • Siechnice, ul. Staszica (parking, okolice posesji nr 10):
  • 25 kwietnia,
  • 21 maja,
  • 25 czerwca,
  • 20 lipca,
  • 28 sierpnia,
  • 18 września,
  • 25 października,
 • Radwanice, ul. Gwiaździsta (przy świetlicy):
  • 23 stycznia,
  • 11 kwietnia,
  • 12 października,
 • Żerniki Wrocławskie, ul. Wrocławska 16 (teren hurtowni):
  • 22 lutego,
  • 11 czerwca,
  • 22 listopada,
 • Święta Katarzyna, ul. Bukowa (parking przy cmentarzu):
  • 22 marca,
  • 14 sierpnia,
  • 17 grudnia.

Ponadto funkcjonuje również stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany w miejscowości Godzikowice (ul. Stalowa 12, Godzikowice, 55-200 Oława), który czynny jest w dniach od poniedziałku do soboty w godzinach:

 • poniedziałek, wtorek, środę, piątek - 9:00 do 15:00,
 • czwartek - 9:00 do 19:00,
 • sobota - 9:00 do 15:00.

Do punktów PSZOK i MPSZOK można przekazywać poniższe odpady:

 • Żużle i popioły z palenisk domowych
 • Opakowania o olejach silnikowych i spożywczych, opakowania po środkach ochrony roślin - z przydomowych ogródków, opakowania po dezynsekcji i deratyzacji, opakowania po farbach i rozpuszczalnikach
 • Zużyte opony rowerowe, motorowerowe, motocyklowe, z innego sprzętu domowego (np. wózki dla dzieci) oraz z samochodów osobowych
 • Filtry paliwowe i olejowe z motorowerów, motocykli i samochodów osobowych wymienianych przez ich właścicieli;
 • Tworzywa sztuczne z pojazdów samochodowych - pojedyncze ilości
 • Gruz betonowy
 • Gruz ceglany
 • Odpady ceramiczne
 • Zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego
 • Usunięte tynki, tapet, okleiny itp.
 • Szkło płaskie
 • Odpadowa papa
 • Odpady metalowe – opakowania i drobne części metalowe
 • Materiały izolacyjne (np. styropian, wełna mineralna itp.)
 • Zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe
 • Papier, tektura, makulatura
 • Opakowania ze szkła
 • Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
 • Tekstylia
 • Rozpuszczalniki
 • Kwasy
 • Alkalia
 • Odczynniki fotograficzne
 • Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności - z ogródków przydomowych
 • Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
 • Urządzenia zawierające freony
 • Oleje spożywcze
 • Oleje i tłuszcze inne niż jadalne
 • Farby, tusze, farby drukarskie, niezawierające substancji niebezpiecznych
 • Detergenty niezawierające substancji niebezpiecznych
 • Leki cytotoksyczne i cytostatyczne - leki przeciwnowotworowe
 • Leki inne niż wymienione powyżej
 • Akumulatory samochodowe i baterie wielkogabarytowe
 • Pozostałe baterie i akumulatory - alkaliczne
 • Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
 • Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
 • Drewno zawierające substancje niebezpieczne
 • Odpady drewna inne niż niebezpieczne - gałęzie
 • Tworzywa sztuczne
 • Odpady zielone - trawa i liście
 • Gleba i ziemia w tym kamienie
 • Odpady wielkogabarytowe

Informacja na podstawie ulotki 
Związku Międzygminego Ślęza-Oława

Wczytuję komentarze...