Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 24-06-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online

Jakie firmy wykorzystują managed services?

W ostatnich latach zainteresowanie Managed Services rośnie. Coraz więcej firm dostrzega, że współpraca z partnerem, który w pełni przejmuje określony proces, po prostu się opłaca. Czy Twoja firma również powinna skorzystać z Managed Services? W jakich obszarach można liczyć na wsparcie? I wreszcie, co można zyskać, decydując się na Managed Services?

Siechnice: Jakie firmy wykorzystują managed services?

Managed Services – zobacz, na czym polega 

Managed Services (usługi zarządzane) to rozwiązanie polegające na przekazaniu realizacji określonego procesu zewnętrznemu dostawcy. Najczęściej managed services dotyczą usług IT, co jest spowodowane szybkim tempem rozwoju nowych technologii – wewnętrzne działy IT nie nadążają za zmianami, pojawiają się też braki kadrowe. Jednocześnie równie często firmy szukają podmiotów specjalizujących się w marketingu, HR czy finansach (np. zapobieganiu i wykrywaniu nadużyć finansowych).

Mimo że Managed Services mogą kojarzyć się outsourcingiem, to jednak ta usługa jest bardziej wyspecjalizowana i kompleksowa. W tym przypadku na zewnątrz organizacji nie zleca się jedynie wycinka zadań z danego obszaru – dostawca przejmuje cały proces. W ramach Managed IT Services klient może liczyć choćby na opiekę nad systemami operacyjnymi czy bazami danych. Więcej na temat usługi przeczytasz na stronie: https://emagine.pl/dla-firm/uslugi/managed-services/.

Problemy, które rozwiązuje Managed Services

Atrakcyjność modelu Managed Services można postrzegać przez pryzmat zarówno jakości, jak i finansów. Firma, która zdecyduje się powierzyć zewnętrznemu dostawcy proces z zakresu IT, rozwiązuje następujące problemy:

  • brak specjalistów w dziale IT – dostawca Managed Services zatrudnia specjalistów i ma dostęp do know-how, dzięki czemu jest w stanie usunąć zgłoszone awarie czy wesprzeć w wyborze technologii i budowie dedykowanych rozwiązań,
  • zbyt wysokie koszty utrzymania działu IT – współpraca z zewnętrznym dostawcą eliminuje niepewność kosztów; klient otrzymuje fakturę i dokładnie wie, za co płaci, dzięki czemu łatwiej mu zaplanować budżet,
  • rozproszenie uwagi, niemożność skupienia się na priorytetach – wybór Managed IT Services pozwala skoncentrować się na podstawowym zakresie działalności firmy, bez potrzeby ciągłego angażowania się w funkcjonowanie działu IT.

Przebieg wdrożenia usług zarządzanych

Zauważasz, że Twojej firmie coraz trudniej utrzymać dział IT? Brakuje specjalistów, koszty rosną oraz pojawiają się awarie i błędy, które powodują przestoje? Rozwiązaniem kłopotów mogą być właśnie Managed IT Services.

Ich wdrożenie wymaga określenia aktualnych potrzeb i budżetu, w jakim powinien zmieścić się wybrany dostawca. Dopiero następnym krokiem jest jego poszukiwanie. Wybierając dostawcę, szczególną uwagę trzeba zwrócić na jego doświadczenie, staż na rynku czy rekomendacje otrzymane od klientów.

Decyzja o wyborze dostawcy usług IT wymaga też sprawdzenia, czy zapewnia on elastyczny model współpracy. Najlepiej, aby firma nie wymagała terminowej umowy. To spowoduje, że w razie konieczności możliwe będzie np. przejście z kompleksowej obsługi do współpracy w modelu time and material.