Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 08-07-2020
Termy Jakuba w Oławie
14.04.2019

Inwestycje w Gminie Siechnice: Ankieta dla Mieszkańców

Na prośbę studentki trzeciego roku Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu zamieszczamy link do ankiety dla Mieszkańców naszej gminy. Wyniki zostaną wykorzystane w pracy licencjackiej pt. "Wykorzystanie funduszy unijnych i pozaunijnych w Polsce na przykładzie gminy Siechnice". Zachęcamy do udziału w badaniu.

Siechnice: Inwestycje w Gminie Siechnice: Ankieta dla Mieszkańców

Wśród 14 pytań w ankiecie znajdziemy m.in. Czy jest Pani/Pan zadowolona/y ze swojego miejsca zamieszkania?, Proszę ocenić użyteczność i ważność poniżej wymienionych inwestycji zrealizowanych na terenie całej gminy Siechnice, czy też Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z działań inwestycyjnych gminy Siechnice?.

Nazywam się Wioletta Kenio jestem studentką Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie. Poniższa anonimowa ankieta ma na celu uzyskanie opinii i informacji dotyczących satysfakcji z wykorzystania przez Gminę Siechnice dotacji unijnych w latach 2007-2017. Badania niniejsze są przeprowadzone anonimowo z zachowaniem dobrowolności i będą wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby mojej pracy licencjackiej. Bardzo proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi na na zawarte w kwestionariuszu ankiety pytania, zaznaczając właściwą odpowiedź, lub wpisanie odpowiedzi. Bardzo dziękuję za okazaną pomoc i poświęcony czas.

Link do ankiety: [ankieta została zakończona 30.04.2019 r., dziękujemy za wzięcie udziału]

  • Więcej
  • w kategorii inne
Wczytuję komentarze...